Author Archive

Video Chương trình Văn Nghệ ĐH IX – Houston, TX 2016

By • Mar 24th, 2023 • Category: MEDIA & VIDEO K21

Tham dự chương trình đêm đại hội kỳ IX, ngoài các gia đình Đệ Nhị Nhân Mã từ khắp nơi trên thế giới bay về, còn có các các niên trưởng và niên để các khóa và các thân hữu K21 tại Houston. (Xem tiếp …)Đặc San Hội Ngộ Kỳ IX, Houston, TX, 2016

By • Mar 24th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21

Đặc San Hội Ngộ Kỳ IX, Houston, TX, 2016, do NM2 TÔN HỮU TÀI thực hiện, bao gồm nhiều bài viết, thơ và văn K21. Đặc san Hội Ngộ Kỳ IX là một con tàu chuyên chở những kỷ niệm K21 từ quân trường ra đến các đơn vị trong suốt quãng đời quân ngũ. Đây là nơi mang chúng ta về với những tháng ngày xưa cũ khó quên.(xem tiếp . . . . )Hình Ảnh Đại Hội Kỳ I Tại Houston, Texas, July 1999

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội Kỳ II Tại Orlando, Florida, July 2001

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội Kỳ III Tại San Jose , Bắc California, July 2004

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội Kỳ IV Tại Quận Orange , Nam California, July 2006

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội kỳ V – Montreal, Canada, 2008

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội VI – Washington DC, July 2010

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII


( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội VII – San Jose, California, Sept. 2012

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )Hình Ảnh Đại Hội VIII – Sydney & Melbourne, Australia, Sept. 2014

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

( Bấm vào đây xem đầy đủ các hình ảnh trong album này )