Thủ Quỹ & Các Chi Phí ĐH12

Các Chi Phí

Dưới đây là bản tổng kết, liệt kê các chi phí cho các thành phần tham dự. (Nếu có các sai sót, xin vui lòng liên lạc BTC.) Các chi phí từng tiết mục để 1 người tham dự gồm có:

  • ĐTG: $50/1n
  • ĐĐH: $100/1n; ($80/1 thân hữu)
  • 3 lộ trình di chuyển, gồm có: (Hotel => Cruiseport, Cruiseport => SJC airport, & Cruiseport => SFO airport). Mỗi lộ trình, $25/1n.

Trước 3/15/2024: Xin mọi người vui lòng gởi tổng số các chi phí tới BTC.  Xin vui lòng theo dõi qua diễn đàn email để biết các tin tức hướng dẫn cần thiết cho các cách gởi (check, Zelle, Venmo, ….)

Đặc biệt ghi nhận: BTC & Bắc CA vừa bõ công bận rộn trong việc tổ chức, lại vừa tình nguyện đóng góp thêm về tài chánh ($4,000 do các gia đình NM2/Bắc CA) chỉ với ước mong đại hội được thành công. Rất hoan nghênh được sự tiếp tay của mọi người trong đại gia đình NM2 bằng cách tham gia mục MTQ. (Xem MTQ bên dưới)