Những bài nằm trong mục ‘THƠ & VĂN K21’

Trần Ngọc Chiểu | Thơ : ĐINH SÁO Ra Khơi

By • Oct 5th, 2023 • Mục: THƠ & VĂN K21Một bài thơ thật xúc động của NM2 TRẦN NGỌC CHIỄU,
chào vĩnh biệt Cố NM2 Đinh Sáo vĩnh viễn ra khơi. (xem tiệp . . . . .)Nguyễn Đức Lý : Họa Phẩm TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA

By • Aug 17th, 2023 • Mục: THƠ & VĂN K21NM2 NGUYỄN ĐỨC LÝ đã sáng tác bức tranh “Tưởng Niệm Hoàng Sa”
để tưởng niệm 75 chiến sĩ Hải Quân đã hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa vào
ngày 19 Tháng 01 năm 1974 (xem tiệp . . . . .)Trần Ngọc Chiểu | Thơ : Vĩnh Biệt TRẦN TRỌNG AN

By • Jul 17th, 2023 • Mục: THƠ & VĂN K21

NM2 TRẦN TRỌNG AN đã vĩnh viễn ra đi trong mùa COVID 2021.
NM2 TRẦN NGỌC CHIỂU đã cảm tác bài thơ thương tiếc bạn.(xem tiệp . . . . .)Nguyễn Đức Lý | Thơ : Vĩnh Biệt Bạn Tôi .

By • Mar 29th, 2023 • Mục: THƠ & VĂN K21

Thương tiếc bạn PHAN QUỐC TRINH, Nguyên SQHQ/Khóa 21 – Đệ Nhị Nhân Mã, một cánh hải âu K21 đã lìa đàn, bay vào cõi vĩnh hằng.(xem tiệp . . . . .)Đặc San Hội Ngộ Kỳ IX, Houston, TX, 2016

By • Mar 24th, 2023 • Mục: THƠ & VĂN K21

Đặc San Hội Ngộ Kỳ IX, Houston, TX, 2016, do NM2 TÔN HỮU TÀI thực hiện, bao gồm nhiều bài viết, thơ và văn K21. Đặc san Hội Ngộ Kỳ IX là một con tàu chuyên chở những kỷ niệm K21 từ quân trường ra đến các đơn vị trong suốt quãng đời quân ngũ. Đây là nơi mang chúng ta về với những tháng ngày xưa cũ khó quên.(xem tiếp . . . . )Nguyễn Đức Lý: Tôi Và Quân Trường

By • Mar 11th, 2017 • Mục: THƠ & VĂN K21

Thời gian thấm thoát trôi mau , mới đây mà vài chục năm trôi qua . Những biến cố lớn của đất nước , thế hệ và con người lần lượt diễn biến không ngừng . Bây giờ ngồi lại tôi còn nhớ âm vang thuở nào . Chiến tranh , bạn hữu vẫn còn lai vãng nơi tôi , biến thành những kỷ niệm , trở thành những dấu ấn trong đời người. (xem tiếp . . . .)Thơ: Tạ Ơn Đời & Thăm Hỏi Bạn

By • Feb 20th, 2017 • Mục: THƠ & VĂN K21

Tạ ơn đời hôm nay tôi còn sống
Mắt còn nhìn , còn đọc được Emails (xem tiếp…..>