HNB 2019 – Cruise: Itinerary, Rates & Credits

HỘI NGỘ BOSTON 2019
New England – Canada Cruise
“7-Night-Cruise Round Trip: Boston – Maine – Saint John – Halifax – Boston”

  • Điều hành tổng quát: BTC-HNB
  • Ban Du Thuyền: Luu Vo  & To Pham

1. Itinerary

2. Cabin Rates & Credits

Lần nầy BTC-HNB cũng sẽ book cruise qua Costco vì nơi đó có tốt hơn so với các nơi khác. Dưới đây là tóm tắt các offers của Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL) & Costco:

  • Cần liên lạc tham khảo xin gọi Luu: (909)210-1696; hoặc email: voluu21@yahoo.com

Một số chi tiết:

2.1 Credits: Ghi danh theo groups, các bạn sẽ có 3 loại credits:

  • On-Board Credit (OBC): Offered to group, $50/cabin sẽ được Carnival credit thẳng vào account của từng cabin trên tàu. (Account nầy sẽ được mỗi người mở trước online hoặc trong lúc check-in). OBC thường là non-refundable, phải xài cho hết; có thể dùng để trả gratuity và các tiêu xài trên cruise, …Dù sao đi nữa, cũng chỉ có $50…
  • Costco Cash Card (CCC): khác nhau $95, $120, $140, $215, $235 tùy theo giá của từng cabin. CCC sẽ được trả bằng 1 qua hình thức như 1 gift card, chỉ dùng ở Costco. Vài tuần sau khi chấm dứt chuyến cruise, Costco sẽ gởi mỗi cabin một CCC.
  • Tour Conductor Credit (TCC): Các cruise lines đều offer policy cho group, “8 DBL Occupancy Cabins, 1 guest free sau khi trừ tax & port“. Thường thì cruise lines dựa vào cabin giá thấp trong group. Group leader sẽ chia đều tổng số TCC cho tất cả cabins và trao tận tay trong những ngày trên cruise.

  Các chi tiết chính xác hơn cho OBC, CCC, and TCC sẽ được cập nhật sau.

2.2 $500 deposit, refundable & non-refundable: giá của refundable cabins luôn cao hơn non-refundable cho cabins cùng category.

  • refundable: 100% ($500/cabin) refund for cancellations trước 90 ngày của ngày bắt đầu cruise.
  • non-refundable: ($100/pp or $200/cabin) is non-refundable; phần còn lại ($150/pp or $300/cabin) sẽ được issued certificate dùng cho các chuyến đi tương lai.

3. Cabins chỉ được coi là được giữ từ lúc Costco nhận được deposit. Ghi danh sớm, bảo đảm có cabins tốt. Ghi danh sớm, các bạn đã giúp HNB có khả năng cung cấp đủ số cabins cần thiết.

4. BTC sẽ cố gắng thông báo rõ ràng và nhanh chóng mọi tin tức liên quan tới cruise.

Một khi đã hiểu rõ hết các điểm trên đây, các bạn đã có thể bắt đầu việc ghi danh, theo link sau đây:

=>>>Cruise – Hướng Dẫn Ghi Danh