Ghi Danh ĐH10

GHI DANH ĐH10

Số đông gia đình NM2 đã hoàn tất tốt đẹp việc ghi danh đi cruise. Bắt đầu từ đây, BTC đã thong thả hơn, có thể dùng trang “GHI DANH ĐH10” nầy để hướng dẫn các bạn theo cách giản dị dễ dàng hơn để ghi danh 1 lần cho nhiều mục khác nhau trong ĐH, kể cả phần đi cruise.

A. Ghi danh ĐH10: Qua email NM2-Google, chỉ cần cho biết số người tham dự từng tiết mục như sau:

(Cần xem lại Chương Trình ĐH10 ?)

1. Thursday, 3/8/18, (Optional): số người ?

2. Friday, ngày Đại Hội 10, 3/9/18: số người ?

Chi phí tham dự như sau:

 – Gia đình NM2: $65/người

 – Khách mời: $50/người

(Để hoàn tất việc ghi danh cho ngày ĐH10, xin vui lòng gởi chi phí tham dự về  Thủ Quỹ, Huỳnh H Hoàng, địa chỉ bên dưới)

3. Cruise, Saturday 3/10/18 – Saturday 3/17/18: số người ? (Nếu chưa ghi danh đi cruise ĐH10 trước đây)

3.1  BTC sẽ liên lạc để hoàn tất việc ghi danh đi cruise. Xin vui lòng gởi cruise deposit về Võ Văn Lưu ($250/người; $500/cabin)

3.2  Di chuyển đi/về – Cruise: (Survey only, để tìm cách sắp xếp). Tùy theo kết quả, sẽ có thông báo sau.

3.2.1 Ramada – Long Beach Cruise Port, round trip: số người ?

3.2.2 Ramada – Long Beach Cruise Port, one way: số người ?

3.2.3 Long Beach Cruise Port – Airports (SNA, LAX, LGB), one way: Đề nghị dùng Uber, Lift

Ghi chú: Trong các tiết mục ĐH10, đi cruise có thể là phần cần nhiều tin tức. Nếu muốn, các bạn vẫn có thể tìm hiểu thêm nhiều chi tiết cho việc ghi danh đi cruise bằng cách vào thẳng “Hướng dẫn ghi danh đi cruise“.

 

B. Liên Lạc Ghi Danh:

  • Cách dễ dàng nhất là dùng email qua DienDanGoogle-K21
  • hoặc muốn gởi riêng, dùng email BTC/ĐH10: btc.dh10@gmail.com
  • Trong các trường hợp cần gởi qua bưu điện thì địa chỉ người nhận sẽ được thông báo qua DienDanGoogle-K21 hoặc phone:

-Chi phiếu trả tiền tham dự ĐH gởi tới Thủ quỹ:

Huỳnh Hùng Hoàng

16418 Mount Keller Cir

Fountain Valley, CA 92708

-Chi phiếu trả tiền cruise deposit gởi tới:

Võ Văn Lưu

11246 Clemson Drive

Alta Loma, CA 91701

C. Trách Nhiệm Điều Hành: Liên lạc thành phần có trách nhiệm trong BTC như bên dưới:

1. Điều Hành Tổng Quát: Nguyễn Đức Lợi

2. Hotel, Restaurant, Đêm ĐH 10:

Đặng Duy Bảo (Liên lạc, Hợp đồng)

Huỳnh Hùng Hoàng (Thủ Quỹ, Tài Chánh ĐH, nhận chi phí Đêm ĐH)

3. Cruise:

Võ Văn Lưu (Liên lạc & hợp đồng với Costco, nhận cruise deposit)

Phạm Văn Tố (tin tức liên quan đến ghi danh)

4. Ghi nhận & cập nhật tin tức ĐH: Phạm Văn Tố

 

=> Xin gọi ngay để đặt phòng Khách Sạn

=> Mời vào đây xem Danh Sách ĐH10