ĐH10 – Hotline

(Nên BOOK MARK/ADD TO SCREEN Trang Này)

***Quanh đây, iphone xịn nên coi chừng!!!

A. Cần Di Chuyển:

Lưu ý!!!: NM2 Nam CA sẽ cung cấp việc di chuyển, 2 lộ trình sau đây:

 • Ngày 3/8/18: Ramada => Tư gia ĐD Bảo
 • Ngày 3/9/18: Ramada => Majesty Restaurant

Khi cần di chuyển, xin vui lòng gọi 1 trong các số sau đây:

 • Do: (714)909-4403, Trưởng ban
 • Hoạt: (714)823-1629
 • Đốc: (951)660-7591
 • Lợi: (714)873-3252
 • Tố: (949)836-7549

B. Cần bạn uống cà phê, 24/24:

 • Địa điểm đặc biệt của NM2 NV Cách: trực 24/24, 15 phút đi bộ từ Ramada, good breakfast, cà phê, possible free drink, … 12434 Brookhurst, Garden Grove, CA 92840; (Lampson & Brookhurst) – (714)591-5253.
 • Tần số => Do: (714)909-4403; Hoạt: (714)823-1629; Lập: (714)251-4679; Thắng S.: (714)331-4823; Tồn: (617)459-0590; Thắng Võ –khi xưa ta bang bang: (617)817-5958
 • Hình trong ngày 3/7/18:

C. Các Sinh Hoạt của ĐH:

1. Day 1 (Thu) – Mar 8, 2018: Tiệc Thân Mật

 • Di Chuyển: Đọc “Lưu ý” bên trên.
 • Địa điểm:   Tư gia NM2 Đặng Duy Bảo (8912 Sailport Dr, Huntington Beach, CA 92646)
 • Parking available
 • Sinh Hoạt: Tiệc thân mật, Karaoke, Ban TCR tập dượt… (1-man-band).
  • Chuẩn bị (BTC): bắt đầu mặt từ 11:00am
  • Tiệc & văn nghệ (gia đình NM2):  2:00pm – 8:00pm
 • Chấm dứt: 8:00pm

2. Day 2 (Fri) – Mar 9, 2018:

Nhắc nhở: NM2 Group đã sắp xếp một phòng họp khá rộng tại Ramada cho suốt ngày 3/9/18, bắt đầu từ 8:00am. Có thể dùng phòng họp cho mọi sinh hoạt cả ngày (văn nghệ, hàn huyên, ăn uống, ….).

 • Tập Dượt của Ban Hợp Ca TCR:
  • Bắt đầu 10 am
  • Địa điểm: Phòng họp – Khách sạn Ramada
  • Ramada Information – Parking available
  • Tham gia: Các phu nhân NM2
  • Điều khiển chương trình tập dượt: NM2 PC Thiện
 • Sinh Hoạt Khóa:
  • Thời gian: 12:00pm – 2:30pm
  • Địa điểm: Phòng họp – Khách sạn Ramada
   • Họp bầu chọn địa điểm & BTC/ĐH kế tiếp. Xác định thành phần BCH
   • Các đề mục khác
 • Đêm Đại Hội 10
  • Địa điểm: Majesty Restaurant, 5015 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92708, Phone: (714)775-5161
  • Nhà hàng Majesty Information
  • Di Chuyển từ Ramada: Đọc “Lưu ý” bên trên
  • Thời gian:
   • 3:30pm: (BTC) có mặt tại địa điểm ĐH. Gia đình NM2 có thể hàn huyên tâm sự, nếu muốn .
   • 4:30pm: Details Review do các nhóm trách nhiệm
   • 5:00pm: (Gia đình NM2) Chụp hình lưu niệm
   • 6:00pm: Tiếp tân bắt đầu
   • 7:30pm: Khai mạc ĐH
   • Xem thêm Chương Trình Chi Tiết

PHN II – Cruise HU ĐI HI

3. DAY 3 (Sat) / Mar 10, 2018 – DAY 10 (Sat) / Mar 17, 2018): “7-Night-Cruise Round Trip: Long Beach – Mexico”.

Lưu ý !!!: Bus từ Ramada đi Long Beach Terminal:

 • Cùng lúc rời Ramada Hotel chậm nhất là 12:30pm – 3/10/18.
 • $10/person/1 way sẽ thu trong mấy ngày ĐH hoặc ngay trước khi khởi hành.
 • Tin Tức – Cruise
 • Chuẩn bị rời cruise sau trip:

https://help.carnival.com/app/answers/detail/a_id/1369/kw/long%20beach%20where%20to%20pick%20up