Cruise – 3 Loại Group Credits (OBC, CCC & TCC) & Yêu Cầu Đặc Biệt của BTC/Cruise

Group Cruise có 3 loại credits (OBC, CCC & TCC):

(3 loại credits nầy đều được xác định và ghi chú trong “Group Financial Status Worksheet” cung cấp bởi Costco)

1. On-Board Credit (OBC): offered to group sẽ được RCCL credit thẳng vào account của từng cabin trên tàu:

 • OBC của hầu hết, mỗi cabins là: group amenity ($50) + promo ($50) = $100
 • Ngoại trừ 3 cabins (do điều kiện lúc booked), OBC như sau đây:
  • Tran Rong (cabin#–45): group amenity ($50) + promo ($25) = $75
  • 2 cabins của DĐ Hiền (#–53), TD Phước (#–35): group amenity ($50) + no promo = $50

OBC có thể dùng để trả gratuity và các tiêu xài khác trên cruise, …

2. Costco Cash Card (CCC): khác nhau $95, $120, $140, $165, $235 tùy theo giá của từng cabin. (Chi tiết CCC của từng cabin có trong booking confirmation BTC gởi tới các bạn lúc trước). CCC sẽ được trả bằng hình thức như 1 gift card, chỉ dùng ở Costco. Vì giống 1 gift card, chỉ cần người có thẻ Costco đều xài được ở Costco. Do đó phải nên cẩn thận tránh trường hợp bị thất lạc.

(Trong trường hợp một số ít bạn không có thẻ Costco, không thể nhờ ai khác, và cũng không có cách nào khác để dùng CCC, thì BTC sẽ sắp xếp, giúp trao đổi bằng tiền mặt.)

Vài tuần sau khi chấm dứt chuyến cruise, Costco sẽ gởi mỗi cabin một CCC. Nhưng phiền phức hơn là lần nầy Costco lại gởi hết về địa chỉ của anh chị Lưu. Để rồi anh chị Lưu sẽ lại phải gởi đến địa chỉ của người đại diện của mỗi cabin. Phiền phức là do sợ bị thất lạc.

3. Tour Conductor Credit (TCC): Các cruise lines đều offer policy cho group, “8 DBL Occupancy Cabins, 1 guest free sau khi trừ tax & port“. Thường thì họ dựa vào cabin giá thấp trong group. Trong “Group Financial Status Worksheet (FSW)” có column TC & Credits listed tổng số tiền TCC (cho cả group) ở trong mục nầy.

 • Tổng số TC & Credits là $2,618 cho cả group mình (49 cabins).
 • Theo policy, Costco đem số tiền nầy chia làm 3, applied vào và làm giảm giá 3 cabins (của Lưu và 2 cabins khác). Do đó số tiền CCC của cả 3 cabins đáng lẽ là $95 (cho Cat 2V), lại trở thành zero.
 • Số tiền TCC $2,618 được coi như quyền lợi chung của group. Số tiền nầy sẽ được trích ra ($95 x 3 = $285) để hoàn lại CCC cho 3 cabins được giảm giá nêu trên: $2618 – $285 = $2333
 • Như vậy TCC của mỗi cabin sẽ là: $2333/49 ~ $47.00 )

4. ***Yêu Cầu Đặc Biệt (xin lưu ý, các bạn ngoài Nam CA):

Cần các bạn làm điều nầy để tạo sự dễ dàng và bảo đảm an toàn cho việc nhận Costco Cash Card & Tour Conductor: CCC & TCC sẽ được BTC/Cruise gởi đến người đại diện cho mỗi cabin (như đã đề cập ở trên, CCC không thể để thất lạc vì ai có thẻ Costco đều có thể dùng được). Do đó, BTC thật sự rất lo dễ bị sơ sót khi phải tự mình ghi địa chỉ của các bạn trong trường hợp có CCC (rất dễ thất lạc) trong đó. Cho nên đây là cách sắp xếp:

 • Các bạn vui lòng giúp chúng tôi bằng cách: Trong khi chuẩn bị hành trang lên đường, hãy làm một phong bì cho mỗi cabin (với ĐỊA CHỈ ghi thật cẩn thận của người đại diện, và xin vui lòng DÁN TEM sẵn).
 • Các bạn sẽ giao phong bì nầy cho chúng tôi trong những ngày tại Boston hay khi trên cruise.
 • Vài tuần sau khi kết thúc chuyến cruise, các bạn sẽ nhận được thư từ BTC (trong phong bì mà các bạn đã chuẩn bị).  Trong đó sẽ có 1 CCC và 1 check cho TC Credit.

Việc nầy các bạn sẽ làm thật dễ dàng nhưng lại rất cần thiết để giúp tránh các rủi ro có thể gây ra thư từ thất lạc. Mong mọi người hưởng ứng.