ĐÊM ĐẠI HỘI 10

CHƯƠNG TRÌNH

 • 5:00 – 6:00pm:  Chuẩn bị
 • 6:00 – 7:00pm:
  • Tiếp tân
  • Chụp hình lưu niệm NM2
 • 7:30pm:  Khai mạc Đại Hội 10
  • Lễ chào quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ
  • Lễ mặc niệm các NM2 quá cố . Danh sách NM2 Ra Khơi
  • Mấy Phút Giới Thiệu Ban Chấp Hành, BTC Đại Hội và Khách Mời
  • Đáp từ của quan khách
 • 8:15pm Dạ tiệc và văn nghệ
 • Dạ Vũ
 • Giới thiệu Tân Ban Chấp Hành . Bàn giao & cắt bánh
 • 11:15pm:   Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
 • 11:30pm:   Bế mạc đại hội

 

<<< Trở lại ĐH10 – Hotline