Chương Trình Đại Hội 12

 

Đại Hội 12 – “Kỷ-Niệm 50 Năm Ra Khơi 20/03/1971”:sẽ được tổ chức tại San Jose, California vào những ngày 17, 18, 19, 20, 21 tháng 3 năm 2022 như sau:

  • Thứ Năm, 3/17/2022 – Tiền Đại Hội: sẽ được tổ chức tại tư gia NM2 Trần Quang Minh (chi phí do BTC đài thọ)
  • Thứ Sáu, 3/18/2022 – Đêm Tâm Giao: sẽ được tổ chức tại nhà hàng (BTC sẽ thông báo giờ và địa điểm sau)
  • Thứ Bảy, 3/19/2022 – Đêm Đại Hội: sẽ được tổ chức tại nhà hàng  (BTC sẽ thông báo giờ và địa điểm sau)
  • Chúa Nhật, 3/20/2022 – Local Tour: 17-Miles-Drive, thăm viếng Point Lobos và Natural State Park – Monterey, CA.
  • Thứ Hai, 3/21/2022 – Hậu Đại Hội: sẽ tổ chức tại tư gia NM2 Nguyễn Bùi Thăng Long (chi phí do BTC đài thọ)