Hình Ảnh Đại Hội Kỳ I Tại Houston, Texas, July 1999

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Các NHÂN MÃ 2 từ khắp nơi tụ về Houston, Texas tháng 7 năm 1999 để hội ngộ lần đầu tiên tại Hoa Kỳ và cũng để kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ vào trại Bạch Đằng II, Sài Gòn năm 1971. Tại Đại Hội Kỳ I , Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Hải Quân VNCH Khóa 21 Nha Trang đã được thành lập và kéo dài đến ngày hôm nay.

Lễ Chào Quốc Kỳ để mở đầu cho chương trình Đêm Đại Hội, kỷ niệm 30 năm hội ngộ.

Gia Đình Các Nhân Mã 2 tham dự Đại Hội I chụp hình lưu niệm.

NM2 LƯU VĂN MƯỜI và phu nhân đại diện Ban Tổ Chức cắt bánh chào mừng Đại Hội I

NM2 LÊ ĐĂNG BẢO trao tặng tượng Đức Thánh Trần cho NM2 LƯU VĂN MƯỜI, đại diện cho Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 2, được chọn để tổ chức tại Florida năm 2001. Tượng Đức Thánh Trần trở thành một biểu tượng của quyền tổ chức các đại hội kế tiếp của Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã. Tượng Thánh Tổ Trần Hưng Đạo này đã được luân lưu khắp nơi trên địa cầu trải qua 24 năm với 12 lần Đại Hội từ ĐH 1 đến ĐH 12.

Trong Đêm Đại Hội 1, một cây kiếm Hải Quân xưa cũ đã được đem ra bán đấu giá để gây quỹ cho Hội Ái Hữu Khóa 21 vừa được thành lập. NM2 Lê Đăng Bảo đã đấu giá cuối cùng lên đến $1000 dollars để sở hữu cây kiếm Hải Quân.

Chương trình Dạ Vũ và Văn Nghệ là phần cuối của Đêm Đại Hội Kỳ 1

Chương trình ngày thứ Ba của ĐH 1 là Ngày Picnic tại bãi biển Galveston, Texas

Logo chính thức của Hội Ái Hữu Cựu SQHQ/K21/NT được giới thiệu trong Đại Hội I.

Bấm vào link dưới đây xem tiếp:

HÌNH ẢNH CÁC GIA ĐÌNH K21 THAM DỰ ĐẠI HỘI 1


 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.