Hội Ngộ Boston 2019TRANG CHÍNH – HỘI NGỘ BOSTON

• Thư Ngỏ Ban Tổ Chức HNB

• Hướng Dẫn Ghi Danh Tham Dự HNB

Danh Sách Tham Dự HNB

• Liên Lạc Ban Tổ Chức HNB

• Đi Cruise: Itinerary, Rates and Credits

  1. Cruise – Hướng Dẫn Ghi Danh
  2. Danh Sách – Cruise only
  3. Hướng Dẫn Trả Final Payment với Costco
  4. Insurance For Cruise
  5. Cruise – Hướng Dẫn Online Check-in

• Logan Airports & Phương Tiện Di Chuyển:

  1. Hotel <=> Cruiseport
  2. Boston Subway, Uber and Local Bus

• Các Địa Điểm Cần Thiết – HNB

• Hỏi Đáp (Q&A)

Credits: OBC, CCC, TCC