Hội Ngộ Nhân Mã Boston 2019

TRANG CHÍNH – HỘI NGỘ BOSTON

Thư Ngỏ Ban Tổ Chức HNB

Hướng Dẫn Ghi Danh Tham Dự HNB

• Khách Sạn – HNB

• Hướng Dẫn – Giữ Phòng với Comfort Inn Online

Danh Sách Tham Dự HNB

Chi Phí Tham Dự HNB

Phương Tiện Di Chuyển HNB

Liên Lạc Ban Tổ Chức HNB

Chương Trình HNB – 3 Ngày Trên Bờ (Sep 27 – Sep 29, 2019)

Đi Cruise: Itinerary, Rates and Credits

  1. Cruise – Hướng Dẫn Ghi Danh
  2. Hướng Dẫn Trả Final Payment   
  3. Cruise – Costco Travel Trip Protection (Coverage . Quote . Purchase …)
  4. Cruise – Hướng Dẫn Online Check-in
  5. Group Cruise 3 Loại Credits: OBC, CCC & TCC – ***Yêu Cầu Đặc biệt của BTC/Cruise
  6. Một Ít Ghi Nhận Khi Đi Cruise

Hỏi Đáp (Q&A)