Các Địa Điểm (Hotel & TĐH, ĐTG & ĐĐH)

4 Địa Điểm (Hotel, TĐH, ĐTG & ĐĐH) & một số Nơi Khác, ….

– Tin tức về các phương tiện di chuyển

Holiday Inn & Suites, Silicon Valley
1100 Cadillac Ct, Milpitas, CA 95035
(408)240-8000

=>  Private address (Tiền Đại Hội): 3.6 miles. Xin liên lạc BTC để biết thêm chi tiết.

  • Phương tiện di chuyển: tự túc.

=>   Ánh Dương Dance Club (Đêm Tâm Giao): 14.7 miles
625 Wool Creek Dr, San Jose, CA 95112

  • Phương tiện di chuyển: hợp đồng bus (BTC)

=>  Koi Palace Restaurant (Đêm Đại Hội): 4.9 miles
768 Barber Lane, Milpitas, CA 9503

=>  5. Ánh Hồng Restaurant, (& các tiệm ăn khác): 3.8 miles
233 W Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
(408)946-9046

=>  6. Các tiệm ăn ở Milpitas trên đường 1750 North Milpitas: 3.8 miles
=>  7. Great Mall Shopping Center (447 Great Mall Dr, Milpitas): 5.4 miles
=>  8. SJC Airport: 10.3 miles
=>  9. SFO Airport (Not shown on the map): 35 miles
=>  10. Hoang Bus Stop – (Huong Lan Sandwiches, 1655 Tully Rd, San Jose, CA 95122): 12.6 miles. (Not shown on the map)

(Xem thêm map bên dưới)