Cruise – Itinerary & Hướng Dẫn Ghi Danh

ĐH 10 – Kỷ Niệm 47 Năm Ngày Đệ Nhị Nhân Mã Ra Khơi

– 20 Tháng 3 năm 1971

CRUISE – HẬU ĐẠI HỘI

“7-Night-Cruise Round Trip: Long Beach – Mexico”

1. Trách Nhiệm:  Nguyễn Đức Lợi (Tổng quát) &  Võ Văn Lưu / Phạm Văn Tố

2. Itinerary

3. Cost & Credits

3.1  Khác với thời gian đầu tiên cho việc ghi danh đi cruise, hiện tại giá biểu của các cabins thay đổi thường xuyên. Trước khi  ghi danh, các bạn có thể tham khảo giá cả với BTC/Cruise (VV Lưu).

3.2 Credits: Ghi danh theo groups, ngoài cancellation policy, các bạn sẽ có 3 loại credits:

4.0 Ghi Danh – Cruise only

Liên lạc với Costco:

Ghi chú:

  • Costco chỉ liên lạc mọi chuyện qua Group Leader, trong trường hợp nầy là anh chị Lưu. Thật ra đã có TTBP lo hết mọi chuyện cần thiết, các bạn không có gì để cần phải liên lạc thẳng với Costco. Khi các bạn gọi thẳng tới Costco, có thể họ cũng chỉ yêu cầu trở về bắt đầu lại từ Group Leader.
  • Vẫn biết việc ghi danh qua Costco hơi phức tạp, làm mất nhiều thì giờ của BTC và các bạn. Tuy nhiên với Costco, BTC tin tưởng group sẽ được nhiều quyền lợi hơn, mong các bạn kiên nhẫn,

4.1  Cho dễ hiểu: Để ghi danh anh chị Lưu sẽ cần giao cho Costco một danh sách nhiều cabins (2 persons/cabin):

4.2 Anh chị Lưu khi liên lạc với Costco sẽ cần:

– Chi tiết cá nhân của từng người trong cabin:  Names (Last, First, MI): Hình thức như ghi trên pastport, và D.O.B.: mmm dd, yyyy  (thí dụ:  Jan 1, 1999)

–  Group leader đại diện group trả 1 deposit payment chung cho Costco ($500 x số cabins).

– (Sau khi hoàn tất việc deposit, Costco sẽ cung cấp 1 bản “Financial Status Report”. Bản FSR nầy coi như là 1 receipt có ghi đầy đủ hết các chi tiết: TCC, OBC, Costco Cash Card, balanced, …

4.3  Do đó về phần các bạn, để giử 1 cabin, BTC sẽ cần các bạn làm 2 việc sau đây:

– Các bạn gởi tới BTC : Gởi chi tiết cá nhân của từng người trong cabin: Names (Last, First, MI): Hình thức như trên pastport  và D.O.B.: mmm dd, yyyy  (thí dụ:  Jan 1, 1999).  Gởi các chi tiết cá nhân nầy, tùy các bạn chọn dùng email:” btc.dh10@gmail.com” hoặc “pham.to@gmail.com”;  Gởi, dùng text hay phone to: (949)836-7549

– Đồng thời gởi càng sớm càng dễ dàng $500 deposit/cabin, (Payable to Luu Vo). Chi phiếu xin các bạn gởi về địa chỉ:

Luu Vo

11246 Clemson Drive

Alta Loma, CA  91701

5.0  Sau khi hoàn tất phần 4. trên đây, BTC sẽ từng lúc cập nhật việc ghi danh và thông báo đến các bạn.

Sau khi nhận được : “Financial Status Report” từ Costco, BTC sẽ sắp xếp gởi trích đoạn tới từng cabin để review và confirm.

6.0  Xin nhắc lại rằng: Hãy ghi danh ngay. Ghi danh ngay, các bạn không những sẽ có dịp chọn được cabin tốt mà còn mang ý nghĩa giúp đở nhiều cho BTC.