Cruise ĐH10 & Itinerary

ĐH 10 – “Kỷ Niệm 47 Năm Ngày Đệ Nhị Nhân Mã Ra Khơi

– 20 Tháng 3 năm 1971”

CRUISE -HẬU ĐẠI HỘI

“7-Night-Cruise Round Trip: Long Beach – Mexico”

1. Trách Nhiệm:  Nguyễn Đức Lợi (Tổng quát) &  Võ Văn Lưu / Phạm Văn Tố

2. Itinerary

3. Cost & Credits

BTC sẽ book cho Cruise ĐH 10 qua trung gian Costco vì  nơi đó có nhiều credits, mặc dù thủ tục có phần phức tạp hơn cho BTC.

3.1  Khác với thời gian đầu tiên cho việc ghi danh đi cruise, hiện tại giá biểu của các cabins thay đổi thường xuyên. Trước khi  ghi danh, các bạn có thể tham khảo giá cả với BTC/Cruise (VV Lưu).

3.2 Credits: Ghi danh theo groups, ngoài cancellation policy, các bạn sẽ có 3 loại credits:

– On-Board-Credit (OBC): $50/cabin

– Costco Cash Card (CCC): ($45, $70, $95, $120) /cabin tùy theo category.

– Tour Conductor Credit (TCC): 8 cabins, 1 guest free. Khi chia đều ra, tương đương $40/cabin. Sẽ có thêm chi tiết sau nầy.

(Khi tin tức đầy đủ, các credits nầy sẽ được đề cập lại trong phần Hỏi Đáp – Q&A)

4. Cabins chỉ được coi là được giử từ lúc Costco nhận được deposit. (Sẽ nói thêm trong phần ghi danh bên dưới)

5. Full Refund for cancellations trước 90 ngày của ngày bắt đầu cruise. Đây là lý do chính để các bạn không nên chần chờ ghi danh, nếu muốn tạo sự dễ dàng cho BTC.

6. Ghi danh sớm, bảo đảm có cabins tốt. Ghi danh sớm, các bạn đã giúp ĐH10 có khả năng cung cấp đủ số cabins cần thiết.

7. BTC sẽ cố gắng thông báo rõ ràng và nhanh chóng mọi tin tức liên quan tới cruise.

 

Một khi đã hiểu rõ hết các điểm trên đây, BTC tin tưởng đã có thể đi vào việc ghi danh.

=> Ghi danh Cruise only