Hình Ảnh Đại Hội Kỳ II Tại Orlando, Florida, July 2001

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Đại Hội Kỳ II được tổ chức tại Orlando, Florida, July 2001 nhằm kỷ niệm 30 NĂM RA KHƠI

Lễ Chào Quốc Kỳ, mở đầu cho chương Trình Đêm Đại Hội Kỳ II

Các Gia Đình K21 tham dự Đại Hội II chụp hình lưu niệm

Các phu nhân K21 chụp hình lưu niệm tại Splendid China Garden trong Đêm Tâm Giao

Đêm Tâm Giao tại Radisson hotel

NM2 LƯU VĂN MƯỜI , trưởng Ban Tổ Chức ĐH 2

Gia Đình NM2 TRẦN QUANG MINH, sẽ là Trưởng Ban Tổ Chức của Đại Hội kế tiếp (ĐH III) tại Bắc California vào tháng 7 năm 2004.

Quà lưu niệm của ĐH 2 là chiếc đồng hồ mạ vàng mang logo Khóa 21 do NM2 NGUYỄN BÙI THĂNG LONG phối hợp với BTC/ĐH 2 thực hiện

Nhẫn lưu niệm Khóa 21 đã được thực hiện và ra mắt trong ĐH 2 . Cựu Hải Quân Đại Tá NGUYỄN XUÂN SƠN, Tư Lệnh Hạm Đội đã tận tay đeo nhẫn cho từng NHÂN MÃ 2 hiện diên trong Đêm Đại Hội tại Radisson Resort.
 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.