Chương Trình Tổng Quát – ĐH10

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT – ĐẠI HỘI 10

Kỷ Niệm 47 Năm Ngày Đệ Nhị Nhân Mã Ra Khơi – 20 Tháng 3 năm 1971

Đại Hội 10 được tổ chức trong 10 ngày bắt đầu từ Thứ Năm / Mar 8, 2018 cho đến Thứ Bảy / Mar 17, 2018.  Đại Hội sẽ có 2 phần chính:

PHẦN I: Tại ORANGE COUNTY

DAY 1 (Thu) / Mar 8, 2018: Ghi chú: Đây không chính thức là một ngày trong ĐH10, (optional). Chỉ là một bửa tiệc đơn sơ, trong không khí thân mật gia đình, do các gia đình NM2 Nam CA tổ chức dành tiếp đón các gia đình NM2 đã sớm có mặt quanh Orange County trong ngày nầy trước đại hội. Cũng là nhằm mục đích để mọi người có thêm thì giờ hàn huyên tâm sự. Các gia đình NM2/Nam CA sẽ hân hoan chào đón các bạn và gia đình trong dịp nầy.

 Thời gian:  2:00pm – 08:00pm

                Địa điểm:   Tư gia NM2 Đặng Duy Bảo

                                 8912 Sailport Dr

Huntington Beach, CA 92646

Tổ chức:  Đơn giản . Không khí gia đình . Nước ngọt & Beers…

Sau đó ĐH10 sẽ tiếp tục với các tiết mục chính:

DAY 2 (Fri) / Mar 9, 2018

  • 3:30pm – 5:30pm:   Sinh hoạt khóa – Họp bầu BCH, Địa điểm & BTC/ĐH kế tiếp. Tùy theo lịch trình có mặt của số đông, giờ bắt đầu có thể sẽ cần đựợc tái xác định. Nếu cần sửa đổi, sẽ có thông báo sau.

   Địa điểm: Phòng họp – Khách sạn Ramada

  • 6:30pm – 11:30pm: Đêm Đại Hội 10 – “Kỷ Niệm 47 Năm Ngày Đệ Nhị Nhân Mã Ra Khơi

  Địa điểm:     Majesty Restaurant

 5015 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704

 Phone:  (714)775-5161

                             http://majestyrestaurant.eat24hour.com

         Tổ chức:       Nghi thức quốc quân kỳ . Ca nhạc . Dạ vũ

*****

PHẦN II – Cruise HẬU ĐẠI HỘI

DAY 3 (Sat) / Mar 10, 2018 – DAY 10 (Sat) / Mar 17, 2018): “7-Night-Cruise Round Trip: Long Beach – Mexico”.

Itinerary:

 

=>Xin mời vào đây để ghi danh