Hướng Dẫn Trả Final Payment với Costco

Arrange to pay the Final Payment với Costco

Những Chi Tiết Cần Thiết:

(Hiện tại chuyện cần làm chỉ là tìm hiểu và chuẩn bị. Đầu tháng 6 mới thật sự bắt đầu. Sẽ có nhắc nhở và theo dõi)

  • Hạn chót: June 17, 2019 ;  Penalties bắt đầu: June 28, 2019
  • Balanced amount: Có thể tìm thấy balanced due (“Bal Due“) ở cột bên phải ngoài cùng, trên attachment lúc trước BTC gởi tới mọi người ngay sau khi ghi danh. Nếu cần, BTC sẽ gởi lại lần nữa theo yêu cầu.
  • Cách trả:
    • Payment Form: Đầu tháng 6, để bắt đầu việc trả Final Payment, BTC sẽ gởi qua email Diễn Đàn 1 copy của “FAX FINAL PMT FORM” (Word format) dùng để điền information trước khi gởi đi.

(Vui lòng đọc FORM SAMPLE hướng dẫn, bên dưới)

Mỗi cabin sẽ cần điền đầy đủ information, vào các chỗ trống đánh dấu màu vàng như trên form sample, trước khi gởi đi.  (Sau khi hoàn tất, nên save form, dùng “pdf” format)

    • Credit Card: Theo Costco’s policy, Final Payment sẽ trả bằng VISA & MC only, (no AmExp)
    • Gởi đi (gởi qua số fax cung cấp trên FORM, không dùng email) bằng 2 cách sau đây, tùy theo ý thích của mỗi người:

 

(FORM SAMPLE):