Cruise ĐH12

Hướng Dẫn – Bắt Đầu Đặt Phòng
Các gia đình NM2 có thể bắt đầu đặt phòng ngay hôm nay.
Lưu ý: Để tham dự cruise, US passport phải còn hiệu lực cho đến ngày 11/16/2024

Dưới đây là một số chi tiết cần biết trước khi bắt đầu việc đặt phòng:

  1. Nếu các bạn cố gắng điền đơn trong cùng một thời gian vài ngày thì người agent (cô Yến) sẽ xếp đặt cho các phòng của nhóm mình ở gần nhau. Và chọn địa điểm tốt cho các phòng. Những bạn muốn tự chọn phòng cho mình hay để người agent chọn cho nhóm của mình thì các bạn viết vào mục “có thêm lời phê bình / yêu cầu “, để người agent ấy biết.
  2. Nếu các bạn nào muốn ở chung với nhau (3, 4 người một phòng) thì người thứ 3 và thứ 4 chỉ phải trả tiền thuế và port fees $358.02 thôi).
  3. Nếu bạn cần điều gì đặc biệt thì bạn viết trong đơn, người agent sẽ liên lạc thằng với bạn.  Nếu vì lý do gì bạn không liên lạc được với người agent, hay có gì không giải quyết được thì xin liên lạc với BTC.
  4. Sau khi điền đơn xong, và tùy theo loại phòng bạn chọn, người agent sẽ liên lạc với bạn để cho bạn biết giá phòng. Nếu bạn đồng ý với giá tiền phòng, thì bạn sẽ trả tiền đặt cọc ($250/cabin) thẳng cho Crown Princess cruise. Trễ nhất là 4 ngày sau khi bạn đã đồng ý với giá phòng, bạn phải đóng tiền cọc, nếu không thì có thể họ không giữ phòng cho bạn.
  5. Group OBC (minimum 16 cabins): $100/cabin; Additional $50 OBC/cabin will be available before final payment.
  6. Nếu bạn nào gặp khó khăn về việc điền đơn thì xin liên lạc thẳng với người agent hay với BTC.
  7. Ngày cuối để cancel mà không mất tiền deposit ($250/cabin): February 03, 2024.
  8. Các bạn đi một mình thì có thể liên lạc với nhau để cùng nhau ở một phòng. Trong danh sách tham dự, cột “Alaska cruise” nếu thấy “.5” có nghĩa là 1/2 phòng.
  9. Trước khi điền đơn đặt phòng, nếu các bạn thắc mắc điều gì thì xin liên lạc với BTC.
  10. Deck Plan: Các bạn có thể theo link nầy để biết vị trí của phòng:

https://www.princess.com/deckPlans.do?shipCode=KP

     11. Booking Link: Các bạn theo link nầy để bắt đầu việc đặt phòng:

https://www.emailmeform.com/builder/form/Qbfb50X5F8k0uaW68jURZdm

    12. Người agent sẽ gửi email đến cho người (số 1) trong form khi đặt phòng để các bạn điền một form ủy quyền để trả tiền đặt cọc $125 cho một người (trả thẳng cho Crown Princess). Trong emai, agent có giải thích rõ.

Các bạn cũng nên coi lại passport của mình xem còn hiệu lực cho đến ngày 11/16/2024. (Canada đòi hỏi passport expiration must not less than 6 months)

Các bạn bấm vào cái link cô liệt kê, hoàn tất các chi tiết cần thiết.

Ngày chót để trả tiền đặt cọc là Sept 27, 2023 để giữ phòng mình đã đặt.

Sau cùng, nếu gặp trở ngại trong việc đặt phòng, xin vui lòng liên lạc ngay với người agent hoặc BTC.