Danh Sách Đi Cruise

DANH SÁCH ĐI CRUISE
ĐẠI HỘI10

* Xin vui lòng vào Tin Tức-Cruise ĐH10 để biết thêm chi tiết của chuyến đi và hướng dẫn ghi danh.

*Lưu ý: Khác với thời gian đầu tiên với việc ghi danh đi cruise, hiện tại giá biểu của các cabins thay đổi thường xuyên. Ngay trước khi ghi danh, các bạn có thể tham khảo giá cả với BTC/Cruise (qua VV Lưu).

Credits: Ghi danh theo groups, các bạn sẽ có 3 loại credits:

– On-Board-Credit (OBC): $50/cabin

– Costco Cash Card (CCC): ($45, $70, $95, $120) /cabin tùy theo category.

– Tour Conductor Credit (TC): 8 cabins, 1 person free. Khi chia đều ra tương đương $40/cabin. Sẽ có thêm chi tiết sau nầy.

ĐÃ GHI DANH

=> Xem danh sách đầy đủ ĐH10