Trần Ngọc Chiểu | Thơ : Vĩnh Biệt TRẦN TRỌNG AN

By • Jul 17th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21          Vĩnh biệt Trần Trọng An

          Vĩnh viễn chia tay Trần Trọng An
          Tiễn đưa lần cuối anh lên đàng
          Thêm một Nhân mã chia tay sớm
          Tìm về biển mẹ, giã trần gian

          Nhớ lại ngày xưa tao và mày
          Cùng với Hùng, Thuỷ ở bên đây
          Tư, Thinh, Đức, Chánh caret kế
          Phòng Omega sáu, nhớ lắm thay

          Năm mươi năm cũ, nhắc chuyện xưa
          Hăm mốt thân nhau mấy cho vừa
          Tuy rằng mỗi đứa nay một hướng
          Nhưng lòng vẫn thế, khác chi xưa !

          Nhớ mày, nhắc lại vài chuyện xưa
          Góp lại thành lời để tiễn đưa
          Người bạn từ thời yêu sông nước
          Yêu mộng hải hồ, yêu gió mưa

          Vừa mới nghe tin ngày hôm qua
          Anh vì Covid, cách ly nhà
          Hôm nay anh đã người thiên cổ
          Con đường nhân thế chẳng mấy xa

          Vài lời tâm sự, tấm lòng thành
          Thay nén hương lòng tiễn đưa anh
          Xin được chào anh một lần cuối
          Anh đi thanh thản và yên lành

          8/9/2021
          VoChieu
          Trần Ngọc Chiểu

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.