Author Archive

Tin Buồn: NM2 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Nov 26th, 2023 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 24 tháng 11, năm 2023 tại Texas, USA (xem tiêp……..)Trần Ngọc Chiểu | Thơ : ĐINH SÁO Ra Khơi

By • Oct 5th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21Một bài thơ thật xúc động của NM2 TRẦN NGỌC CHIỄU,
chào vĩnh biệt Cố NM2 Đinh Sáo vĩnh viễn ra khơi. (xem tiệp . . . . .)Tin Buồn: NM2 ĐINH SÁO Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Oct 4th, 2023 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 ĐINH SÁO, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 30 tháng 9, năm 2023 tại Stockton, California, USA (xem tiêp……..)Tin Buồn : Nhạc Phụ NM2 LƯU VĂN MƯỜI Vừa Qua Đời

By • Sep 6th, 2023 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc phụ NM2 Lưu Văn Mười đã qua đời ngày 3 tháng 9 năm 2023 từ Palm Bay, Florida, USA thượng thọ 93 tuổi. (xem tiêp……..)Nguyễn Đức Lý : Họa Phẩm TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA

By • Aug 17th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21NM2 NGUYỄN ĐỨC LÝ đã sáng tác bức tranh “Tưởng Niệm Hoàng Sa”
để tưởng niệm 75 chiến sĩ Hải Quân đã hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa vào
ngày 19 Tháng 01 năm 1974 (xem tiệp . . . . .)Tin Buồn : Nhạc Mẫu NM2 TRẦN VĂN VIỆT Vừa Qua Đời

By • Aug 15th, 2023 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc mẫu NM2 Trần Văn Việt đã qua đời ngày 24 tháng 7 năm 2023 từ California, USA thượng thọ 99 tuổi. (xem tiêp……..)Trần Ngọc Chiểu | Thơ : Vĩnh Biệt TRẦN TRỌNG AN

By • Jul 17th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21

NM2 TRẦN TRỌNG AN đã vĩnh viễn ra đi trong mùa COVID 2021.
NM2 TRẦN NGỌC CHIỂU đã cảm tác bài thơ thương tiếc bạn.(xem tiệp . . . . .)Nguyễn Đức Lý | Thơ : Vĩnh Biệt Bạn Tôi .

By • Mar 29th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21

Thương tiếc bạn PHAN QUỐC TRINH, Nguyên SQHQ/Khóa 21 – Đệ Nhị Nhân Mã, một cánh hải âu K21 đã lìa đàn, bay vào cõi vĩnh hằng.(xem tiệp . . . . .)Tin Buồn: NM2 VĂN CÔNG QUÂN Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Mar 29th, 2023 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 VĂN CÔNG QUÂN, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 26 tháng 3, năm 2023 tại Toronto, Ontario, Canada (xem tiêp……..)Video : Lễ Chào Quốc Kỳ & Thắp Nến Đại Hội IX

By • Mar 24th, 2023 • Category: MEDIA & VIDEO K21

Video Lễ Chào Quốc Kỳ và Phút Tưởng Niệm Các Nhân Mã Quá Cố là nghi thức đầu tiên mở màn cho Chương Trình Đêm Đại Hội Kỳ IX với chủ đề ” NHA TRANG NGÀY VỀ “. (Xem tiếp . . . .)