Khách Sạn – ĐH 12

KHÁCH SẠN – ĐH12

Holiday Inn & Suites (Silicon Valley)
1100 Cadillac Court
Milpitas, CA 95035
(408)240-8000

  • Giá 1 phòng là $140/1 đêm, bao gồm hot breakfast cho 2 người, Wifi & parking.
  • CANCELLATION: No charge nếu cancel 72 hours before scheduled check-in time.

Để đặt phòng:

 • Vui lòng theo link sau đây:  =>   K21 Naval Officer Reunion
 • Check-In & Check-Out đã được chọn sẵn (3 nights: 05/01/2024 – 05/04/2024). Nếu chỉ cần 2 nights, xin vui lòng đổi lại ngày Check-In, 05/02/2024.
 • Chọn 1 trong 2 loại phòng: “2 Queen Beds Suite” hoặc “1 King Bed Suite”.
 • Tiếp tục điền chi tiết các phần khác, cho đến khi hoàn tất.

Các bạn cũng có thể đặt phòng qua phone (408)240-8000:

  • Đừng để chuyển qua “Central Reservations”, vì chỗ đó có thể không biết contract của nhóm.
  • Cần cho biết mình thuộc nhóm “K21 Naval Officer Reunion”.

Trong trường hợp gặp trở ngại, có thể liên lạc BTC: (408)476-6953 (text trước, sẽ gọi lại).

Có thể đặt phòng từ hôm nay.