Video : Lễ Chào Quốc Kỳ & Thắp Nến Đại Hội IX

By • Mar 24th, 2023 • Category: MEDIA & VIDEO K21

Bấm vào màn hình YOUTUBE hay link dưới đây để xem toàn bộ video :

LỄ CHÀO CỜ & PHÚT TƯỞNG NIỆM CÁC NHÂN MÃ QUÁ CỐ

 

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.