Hội Ngộ 2018 – ĐH10


MAIN MENU – ĐẠI HỘI10

Lời Mở Đầu

Chương Trình ĐH10

Ghi Danh ĐH10

• Khách Sạn – ĐH10

Danh Sách ĐH10

Khi Cần Liên Lạc ĐH10 & Tin Tức Mới Nhất

• Đêm ĐH10 (sẽ cập nhật sớm nhất, mời trở lại xem sau)

Đi Cruise & Itinerary

 1. Cruise – Hướng Dẫn Ghi Danh
 2. Danh Sách – Cruise only
 3. Hướng Dẫn trả Final Payment với Costco – (due Dec 11, 2017)
 4. Insurance for Cruise
 5. Cruise – Hướng Dẫn Online Check-in
 6. Đặc biệt iphone ipad !!! – “CARNIVAL’S WI-FI SERVICE & HUB APP”
 7. Cruise – Vài đề nghị activities

Chọn Airports & Phương Tiện Di Chuyển:

 1. Hotel <=> Cruiseport
 2. Orange County <=> Las Vegas

Các Địa Điểm Cần Thiết – ĐH10

 1. Địa chỉ các quán ăn gần khách sạn ĐH10
 2. Các trung tâm mua sắm,
 3. Giới thiệu Little Saigon

Hỏi Đáp (Q&A)

 1. Credits: OBC, CCC, TCC
 2. ….more Q&A