Những bài nằm trong mục ‘MEDIA & VIDEO K21’

Video : Lễ Chào Quốc Kỳ & Thắp Nến Đại Hội IX

By • Mar 24th, 2023 • Mục: MEDIA & VIDEO K21

Video Lễ Chào Quốc Kỳ và Phút Tưởng Niệm Các Nhân Mã Quá Cố là nghi thức đầu tiên mở màn cho Chương Trình Đêm Đại Hội Kỳ IX với chủ đề ” NHA TRANG NGÀY VỀ “. (Xem tiếp . . . .)Video Chương trình Văn Nghệ ĐH IX – Houston, TX 2016

By • Mar 24th, 2023 • Mục: MEDIA & VIDEO K21

Tham dự chương trình đêm đại hội kỳ IX, ngoài các gia đình Đệ Nhị Nhân Mã từ khắp nơi trên thế giới bay về, còn có các các niên trưởng và niên để các khóa và các thân hữu K21 tại Houston. (Xem tiếp …)Video: “Boston-Thành Phố Lịch Sử Và Văn Hóa Của Hoa Kỳ”

By • Aug 31st, 2018 • Mục: MEDIA & VIDEO K21

Trang Web DU LỊCH K21 mời các bạn thăm viếng
thành phố BOSTON, một thành phố lịch sử, văn hóa và du lịch của Hoa Kỳ và là điểm đến của Nhân Mã Hội Ngộ vào mùa thu năm 2019. (Xem tiếp . . . .)