Hỏi Đáp (Q&A)

HỎI ĐÁP (Q&A)

Cruise Credits – Costco dành cho group 3 loại credits (OBC, CCC & TCC):

(Trong 3 loại credits nầy, 2 loại OBC và CCC ngay bây giờ đã được xác định và ghi chú rõ ràng trong “Group Financial Status Worksheet” cung cấp bởi Costco. Riêng TCC, chỉ sẽ được Costco cập nhật sau khi đã xác định được tổng số cabins.

* Sau khi ghi danh cruise, vì lý do trong “Group Financial Status Worksheet” có nhiều chi tiết cá nhân, nên BTC chọn cách trích ra gởi đến từng người, thay vì nguyên bản từ Costco. Tuy nhiên nếu các bạn thấy cần, thì gần tới ngày đi; hoặc bất cứ lúc nào họp mặt trên cruise, BTC sẽ cung cấp copy “Group Financial Status Worksheet” nầy để các bạn review. Trong việc tổ chức ĐH10/NM2, minh bạch là điều thật sự cần thiết).

  1. On-Board Credit (OBC): Offered to group, $50/cabin sẽ được Carnival credit thẳng vào account của từng cabin trên tàu. (Account nầy sẽ được mỗi người mở trước online hoặc trong lúc check-in). OBC thường là non-refundable, phải xài cho hết; có thể dùng để trả gratuity và các tiêu xài trên cruise, …
  2. Costco Cash Card (CCC): khác nhau $45, $70, $95, $120 tùy theo giá của từng cabin. Sẽ được trả bằng 1 trong 2 hình thức sau đây:

2.1 Nếu cruiseline deposit CCC vào account của cabin thì số tiền nầy sẽ là refundable (nếu xài không hết, sẽ được refund). BTC rất mong Carnival sẽ chọn cách giản tiện nầy.

2.2 Hoặc trả CCC qua hình thức như 1 gift card, chỉ dùng ở Costco. Chỉ cần người có thẻ Costco đều xài được ở Costco. Và đương nhiên là nên cẩn thận tránh trường hợp bị thất lạc.

Trong trường hợp một số ít bạn không có thẻ Costco, không thể nhờ ai khác, và cũng không có cách nào khác để dùng CCC, thì BTC sẽ sắp xếp, giúp trao đổi bằng tiền mặt.

Nếu cruiseline chọn cách nầy, vài tuần sau khi chấm dứt chuyến cruise, Costco sẽ gởi, mỗi cabin một CCC, về group leader là anh chị Lưu để phân phối đến từng người. (Việc nầy coi vậy mà khá phiền phức vì sợ CCC bị thất lạc. Về việc nầy, BTC cần một địa chỉ của các bạn. Nếu có thể, trong lúc gặp nhau trên cruise trao tận tay BTC 1 địa chỉ đúng của các bạn print trên “peel and stick label”, để tiện dùng gởi CCC đến từng gia đình sau nầy).

  1. Tour Conductor Credit (TCC): Các cruise lines đều offer policy cho group, “8 DBL Occupancy Cabins, 1 guest free sau khi trừ tax & port“. Thường thì họ dựa vào cabin giá thấp trong group. Trong “Group Financial Status Worksheet” có column TC & Credits listed tổng số tiền TCC (cho cả group) ở trong mục nầy (Hiện tại vẫn còn chừa trống). Khi nào tổng số TC credits được tính ra, nó sẽ được applied vào làm giảm giá cabin của anh chị Lưu. Do đó số tiền Costco Cash Card của anh chị Lưu nhận được cũng giảm theo (bây giờ là TBD, sau cùng có thể là zero) so với cabin khác cùng category, ($70 cho cabin loại 4F của anh chị Lưu).

Tiền TCC, mấy ngàn đồng (con số chính xác sẽ được cập nhật sau) sẽ được coi như quyền lợi chung của group. Tiền TCC nầy sẽ được BTC (qua anh chị Lưu) chia đều cho tổng số cabins của group sau khi hoàn lại phần thiệt thòi CCC cho anh chị Lưu. Cách tính sẽ như sau: (các con số sẽ từ Group Financial Status Worksheet của Costco)

[Tổng số TCC – ($70 CCC của 4F’s cabin – $ CCC của Lưu’s cabin)]/số cabins

Giải thích bây giờ thì có vẻ dài dòng khó hiểu. Nếu cần, khi gặp nhau trong ngày ĐH10 hoặc mấy ngày đầu tiên trên cruise, BTC sẽ sắp xếp để có dịp giải thích rõ ràng hơn. Và tuy dài dòng khó hiểu, giá trị của TCC chỉ phỏng chừng trên dưới $40 cho mỗi cabin cũng sẽ được giải thích rõ ràng.

TCC sẽ được BTC trao tận tay đến từng cabin, bằng check hoặc tiền mặt, trong ngày ĐH10 hoặc sau đó trên cruise.