Hỏi Đáp (Q&A)

HỎI ĐÁP (Q&A)

Cruise Credits – Costco dành cho group 3 loại credits (OBC, CCC & TCC):

(3 loại credits nầy đều được xác định và ghi chú rõ ràng trong “Group Financial Status Worksheet” cung cấp bởi Costco.

* Sau khi ghi danh cruise, vì lý do trong “Group Financial Status Worksheet” có nhiều chi tiết cá nhân, nên BTC chọn cách trích ra gởi đến từng người, thay vì nguyên bản từ Costco. Tuy nhiên nếu các bạn biết đầy đủ chi tiết, BTC sẽ cung cấp copy “Group Financial Status Worksheet” nầy để các bạn review. Trong việc tổ chức ĐH10/NM2, minh bạch là điều thật sự cần thiết).

  1. On-Board Credit (OBC): Offered to group, $50/cabin sẽ được Carnival credit thẳng vào account của từng cabin trên tàu. (Account nầy sẽ được mỗi người mở trước online hoặc trong lúc check-in). OBC thường là non-refundable, phải xài cho hết; có thể dùng để trả gratuity và các tiêu xài trên cruise, …Dù sao đi nữa, cũng chỉ có $50…
  2. Costco Cash Card (CCC): khác nhau $45, $70, $95, $120 tùy theo giá của từng cabin. CCC sẽ được trả bằng 1 qua hình thức như 1 gift card, chỉ dùng ở Costco. Chỉ cần người có thẻ Costco đều xài được ở Costco. Và đương nhiên là nên cẩn thận tránh trường hợp bị thất lạc.

Trong trường hợp một số ít bạn không có thẻ Costco, không thể nhờ ai khác, và cũng không có cách nào khác để dùng CCC, thì BTC sẽ sắp xếp, giúp trao đổi bằng tiền mặt.

Vài tuần sau khi chấm dứt chuyến cruise, Costco sẽ gởi, mỗi cabin một CCC, về địa chỉ “Credit card Billing Address” khi hoàn tất “FINAL PAYMENT FORM”. (=> Xem notes nói về “Billing Address”)

  1. Tour Conductor Credit (TCC): Các cruise lines đều offer policy cho group, “8 DBL Occupancy Cabins, 1 guest free sau khi trừ tax & port“. Thường thì họ dựa vào cabin giá thấp trong group. Trong “Group Financial Status Worksheet (FSW)” có column TC & Credits listed tổng số tiền TCC (cho cả group) ở trong mục nầy.

Theo FSW của Costco ngày  1/20/18:

  • Tổng số TC & Credits là $2250 cho 48 cabins.
  • Costco đem số tiền nầy chia làm 3, applied vào và làm giảm giá 3 cabins (của Lưu và 2 cabins khác). Do đó số tiền Costco Cash Card của cả 3 cabins đang từ $70 (cho Cat 4F) trở thành zero.
  • Số tiền TCC $2250 được coi như quyền lợi chung của group. Số tiền nầy sẽ được trích ra $200 để trả chi phí group photos và một ít sinh hoạt khác, nếu có, trên cruise.  Phần còn lại của số tiền sẽ được BTC (qua anh chị Lưu) chia đều cho tổng số cabins của group sau khi hoàn lại $70 CCC/cabin cho 3 cabins nêu trên.
  • Cách tính sẽ như sau:

Mỗi cabin sẽ nhận: ($2250  – $70 x 3 – $200 / group photos)/48 cabins = $38.33 hay ~ $38.

Giải thích bây giờ thì có vẻ dài dòng khó hiểu. Nếu cần, khi gặp nhau trong ngày ĐH10 hoặc mấy ngày đầu tiên trên cruise, BTC sẽ sắp xếp để có dịp giải thích rõ ràng hơn.

TCC sẽ được BTC trao tận tay đến từng cabin, bằng check hoặc tiền mặt, trong ngày ĐH10 hoặc sau đó trên cruise.