Hỏi Đáp (Q&A)

HỎI ĐÁP (Q&A)

Cruise Credits – Costco (OBC, CCC & TCC):

(Trong 3 loại credits nầy, 2 loại OBC và CCC ngay bây giờ đã được xác định và ghi chú rõ ràng trong “Group Financial Status Worksheet” cung cấp bởi Costco. Riêng TCC, chỉ sẽ được Costco cập nhật sau khi đã xác định được tổng số cabins. Nếu các bạn thấy cần, thì gần tới ngày đi; hoặc bất cứ lúc nào trên cruise, BTC sẽ cung cấp copy “Group Financial Status Worksheet” nầy để các bạn review).

  1. On-Board Credit (OBC): Offered to group offer, $50/cabin sẽ được Carnival credit thẳng vào account của từng cabin trên tàu. (Account nầy mình sẽ mở trước online hoặc trong lúc check-in)
  2. Costco Cash Card (CCC): khác nhau $45, $70, $95, $120 tùy theo giá của từng cabin. CCC chỉ xài ở Costco và có hình thức hoàn toàn như 1 gift card. Vì vậy chỉ cần người có thẻ Costco đều xài được ở Costco. Và đương nhiên là nên cẩn thận tránh bị thất lạc.

Trường hợp các bạn không có thẻ Costco, không thể nhờ ai khác, và cũng không có cách nào khác để dùng CCC, thì BTC sẽ sắp xếp, giúp trao đổi bằng tiền mặt.

Vài tuần sau khi chấm dứt chuyến cruise, Costco sẽ gởi, mỗi cabin một CCC, về group leader là anh chị Lưu để phân phối đến từng người. (Việc nầy coi vậy mà khá phiền phức nếu sợ CCC bị thất lạc. Về việc nầy, BTC cần một địa chỉ của các bạn. Nếu có thể, trong lúc gặp nhau trên cruise trao tận tay BTC 1 địa chỉ đúng của các bạn print trên “peel and stick label”,   để tiện dùng gởi CCC đến từng gia đình sau nầy).

  1. Tour Conductor Credit (TCC): Các cruise lines offer “8 DBL Occupancy Cabins, 1 guest free sau khi trừ tax & port“. Thường thì họ dựa vào cabin giá thấp trong group. Trong “Group Financial Status Worksheet” có column TC & Credits listed tổng số tiền TCC ở trong mục nầy (Hiện tại vẫn còn chừa trống). Khi nào tổng số TC credits được tính ra, nó sẽ được applied vào làm giảm cabin fare của anh chị Lưu. Do đó số tiền Costco Cash Card của anh chị Lưu nhận được cũng giảm theo (có thể là zero) so với cabin khác cùng category, ($70 cho 4F).

Tiền TCC, quyền lợi chung của group, sẽ được BTC (qua anh chị Lưu) chia đều cho tổng số cabins của group sau khi hoàn lại phần thiệt thòi CCC cho anh chị Lưu.

Giải thích bây giờ thì có vẻ thì dài dòng khó hiểu. Nhưng khi có dịp trình bày trực tiếp trước mặt mọi người thì dễ hơn nhiều. Và tuy dài dòng khó hiểu, giá trị của TCC cũng chắc chỉ khoảng trên dưới $40 cho mỗi cabin.