Những bài nằm trong mục ‘Tin Vui-Tin Buồn’

Tin Buồn: Thành Thật Phân Ưu NM2 Nguyễn Đức Lợi & Tang Quyến

By • Mar 11th, 2017 • Mục: Tin Buồn

Đại diện cho Hội Ái Hữu SQHQ/K21/NT nói chung và NM2 Nam Cali chia buồn và phân ưu đến tang quyến và HT/Trưởng Vùng NM2 Nam Cali, Nguyễn Đức Lợi. Và cầu xin cho linh hồn Phê-rô Nguyễn Truyền sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xem hình đính kèm. Ghi chú: Chi phí vòng hoa […]