Nguyễn Đức Lý : Họa Phẩm TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA

By • Aug 17th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21

NM2 NGUYỄN ĐỨC LÝ đã sáng tác bức tranh “Tưởng Niệm Hoàng Sa” để tưởng niệm 75 chiến sĩ Hải Quân đã hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa vào ngày 19 Tháng 01 năm 1974, trong số đó có sự hy sinh của cố HQ/Đại Úy Cơ Khí NGÔ CHÍ THÀNH, thuộc Khóa 21, đã vĩnh viễn ở lại Hoàng Sa với HQ10. Thân xác của HQ/Đại Úy Cơ Khí NGÔ CHÍ THÀNH cùng với Hộ Tống Hạm HQ 10 nói riêng, và 75 chiến sĩ Hải Quân nói chung, làm thành tấm bia chủ quyền hùng hồn nhất chứng minh rằng HOÀNG SA là của VIỆT NAM.

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.