Video: “Boston-Thành Phố Lịch Sử Và Văn Hóa Của Hoa Kỳ”

By • Aug 31st, 2018 • Category: MEDIA & VIDEO K21

Trang Web DU LỊCH K21 mời các bạn thăm viếng BOSTON, một thành phố lịch sử, văn hóa và du lịch của Hoa Kỳ và là điểm đến của Nhân Mã Hội Ngộ Mùa Thu 2019.
 

<<< Phần 1 >>>


 
<<< Phần 2 >>>

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.