Hình Ảnh Đại Hội Kỳ XII – San Jose, Bắc California, 2022

By • Mar 10th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Đai Hội XII dự trù tổ chức tại San Jose, Bắc California vào cuối tháng Ba năm 2022 để kỷ niệm

<<<-- 50 NĂM ĐỆ NHỊ NHÂN MÃ RA KHƠI -->>>

Tuy nhiên, vì đại dịch COVID-19, Đại Hội XII đã được Ban Tổ Chức quyết định hủy bỏ mặc dù công việc chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất và chờ ngày khai mạc.

Như vậy gia đình Đệ Nhị Nhân Mã đã tổ chức được 11 lần Đại Hội trong suốt 20 năm qua kể từ Đại Hội I (1999) đến Đại Hội XI – Hội Ngộ Boston (2019) cũng là Đại Hội cuối cùng. Tiếc thay !

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.