Hình Ảnh Đại Hội VI – Washington DC, July 2010

By • Mar 11th, 2023 • Category: Hình Ảnh Nhân Mã Hội Ngô Qua Các Đại Hội Từ 1 -12

Lễ Bàn Giao tượng Thánh Tổ Trần Hưng Đạo cho các Nhân MÃ II Bắc California, sẽ là BTC kế tiếp để tổ chức Đại Hội VII tại San Jose vào năm 2012.

Ăn trưa tại một Washington Park bên cạnh dòng dòng sông Potomac.

Thăm viếng Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ

Để xem đầy đủ hình ảnh Đại Hội Kỳ VI, bấm vào link dưới đây :

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI KỲ VI

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.