Hình Ảnh Đại Hội X – Little Sài Gòn, Nam California, 2018

By • Mar 11th, 2023 • Category: HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI I ĐẾN ĐẠI HỘI XII

Lễ Chào Quốc Kỳ mở đầu cho chương trình Đêm Đại Hội X

Lễ Bàn Giao Tượng Thánh Tổ TRẦN HƯNG ĐẠO từ BTC Nam Cali cho BTC Bắc Cali, là nơi sẽ tổ chức đại hội kế tiếp.

Chiều Picnic Tiền Đại Hội X tại tư gia NM2 Đặng Duy Bảo

Trên du thuyền CARNIVAL

Để xem đầy đủ hình ảnh Đại Hội Kỳ X, bấm vào link dưới đây :

HÌNH ẢNH ĐÊM ĐẠI HỘI

HÌNH ẢNH ĐI DU THUYỀN CARNIVAL

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.