Boston : Hình Ảnh Xa Xưa Các Gia Đình K21 Vùng New England

By • Mar 3rd, 2023 • Category: HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH K21 THỜI XA XƯA

Gia Đình Nhân Mã 2 Vùng New England, Đông Bắc Hoa Kỳ đón THANKSGIVING 2004
Từ trái sang phải : PHÓ PHƯỚC HỒNG|LÝ THUẦN KỲ|VÕ VĂN THẮNG|TRẦN VĂN TỒN|
TRẦN BÁ SỮU|TRẦN BÁ TÒNG|NGUYỄN THIẾT CƯỜNG cùng các hiền thê K21 .

Chào đón Gia đình NM2 NGUYỄN LỘC THỌ thăm viếng Boston

Các NM2 Boston chào đón gia đình NM2 ĐỖ VĂN CHƯƠNG thăm viếng Boston 2017

Gia Đình NM2 TRẦN BÁ TÒNG

Gia Đình NM2 TRẦN VĂN TỒN

Gia Đình NM2 TRẦN BÁ SỮU , Pennsylvania

Gia Đình NM2 VÕ VĂN THẮNG

Gia Đình Cố NM2 HOÀNG TRỌNG CƯỜNG. Harrisburg, Pennsylvania

Gia Đình NM2 LÊ TẤT CHÁNH vã LÝ THUẦN KỲ thăm viếng Hải Quân Công Xưởng Boston, là một trong những ShipYards lâu đời nhất của US NAVY.

NM2 LÊ TẤT CHÁNH thăm viếng Boston và thưởng thức món “Red Lobster”, một đặc sản của Vùng New England.

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.