Bắc Cali : Hình Ảnh Xa Xưa Các Gia Đình K21 Tại San Jose

By • Mar 3rd, 2023 • Category: HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH K21 THỜI XA XƯA

Gia Đình Nhân Mã Bắc CALI họp mặt tại San Jose, July 1986 để đón tiếp
NM2 NGUYỄN LỘC THỌ từ Montreal, Canada ghé thăm.

Các Nhân Mã 2 Bắc Cali đón tiếp gia đình NM2 Phạm Minh Tâm

Nhân Mã 2 Bắc Cali họp mặt tại tư gia K21 Đinh Sáo

Bắc Cali gặp Mặt tại San Jose, July 1986

Gia Đình NM2 Đặng DUY Bảo thăm viếng Bắc CALI

Gia Đình NM2 ĐẶNG HỮU PHƯỚC

Gia Đình NM2 VÕ THÀNH PHỐ

Gia Đình NM2 NGUYỄN BÙI THĂNG LONG

Gia Đình NM2 TRẦN VĂN VIỆT

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.