Tin Buồn: NM2 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Nov 26th, 2023 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

 

    TRÚC ĐÃ RA KHƠI

    Thống khổ khi xưa ngục tù Cộng Sản,
    Bạo bệnh đớn đau năm tháng vừa qua,
    Vĩnh viễn ra khơi lá rơi cội già:
    Muôn trùng lãng du vào bờ hằng sống…

    NM2 Nguyễn Văn Trào

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.