Booking Hotel Online For HNB

Để Booking Hotel Online, bạn theo thứ tự các bước dưới đây:

Bước #1: Bấm vào link để access vào website của COMFORT hotel . Bạn phải dùng link này thì mới trực tiếp vào Reservation dành cho chúng ta. Tuy nhiên, BTC muốn bạn đọc qua các bước kế tiếp để làm quen với màn ảnh trước khi bấm vào link “Book Hotel For HNB Online” nằm phía cuối trang này, để sẳn sàng Booking hotel.

 

Bước #2: Trang “SELECT A ROOM” sẽ hiển thị như dưới đây.

 

Bước #3: Ngày Check In và Check Out là không đúng. Bấm vào chổ “CHECK-IN” và chọn ngày “Friday, 09/27/2019” và “CHECK-OUT” với Sunday, 09/29/2019.

 

Bước #4: Trước khi bấm vào nút UPDATE, check lại ngày IN và OUT, số phòng, số người có đúng không. Nếu bạn chọn không đúng các ngày trên, nó sẽ báo là “Room not Available”, bạn phải xem lại và chọn cho đúng ngày.

 

Bước #5: Sau khi Hit UPDATE màn ảnh sẽ hiển thị “2 Queen Beds Room” giá $129.00. Bạn chỉ có một chọn lựa là “Double Bed Room” Bạn cứ chọn loại room này để sau này có thể share với các bạn khác nếu muốn, khi không còn chổ. Sau đó, bấm vào nút “BOOK NOW” để giữ phòng.

 

Bước #6: Điền vào các thông tin cá nhân . Check vào chỗ “Text Confirmation” nếu bạn muốn check số Mob phone bạn đúng hay không, nên unchecked cho đơn giản.

 

Bước #7: Cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng. Nếu bạn muốn “SAVE $25” thì apply credit card (VISA) của CHOICE. Sau đó bấm vào nút “MAKE RESERVATION” ở phía dưới cùng của trang web.

 

==========================================================
Nếu bạn đã sẵn sàng để Book hotel room cho HNB, bấm vào link dưới đây:

Nếu các bạn có trở ngại trong việc booking hotel online , hay hoàn tất booking , cho BTC biết tên và số lượng phòng (number of room) đã book qua 1 trong 2 phương tiện sau đây:

    Email : sqhq21/googlegroups.com
    Mob Phone BTC : 978-987-8652 .

Ban Tổ Chức
Hội Ngộ Nhân Mã Boston 2019