Chi Phi Tham Dự H.N.B.

Ban Tổ Chức Hội Ngộ Nhân Mã tại Boston 2019 (HNB) xin thông báo đến các Nhân Mã II và gia đình, chi phí tham dự HNB như sau:

  • Nhà Hàng cho Đêm Hội Ngô : . . . . . . . . . . . . . . . . . .$75.00
  • Boston Tour (plus Tax and Tips). . . . . . . . . . . . . . . . .$38.00
  • Bus service từ khách sạn đến cruise terminal . . . . . . . $15.00

Tổng cộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$128.00 (cho mỗi người)

Nếu các bạn và thân hữu cùng đi cruise tham gia đủ 3 mục 1,2 & 3 thì nhân con số $128 cho số người tham dự. Nếu không tham dự mục nào thì trừ tiền mục đó ra.

Phương Cách Trả Tiền:

Viết check trả cho ” THANG VO ” (NM2 Võ Văn Thắng là Thủ Quỹ của HNB) và gởi về địa chỉ

<<<<<<< THANG VO , 15 York Street , Revere, MA 02151 >>>>>>

Bên dưới check chổ “For .. . . . . . .” vui lòng đề số mục (1 or 2 or 3, all) và số người tham dự .
Ví dụ như “For Item # 1+2+3 with 2 prs) . Điều này giúp BTC update nhanh chóng và chính xác những gì bạn muốn tham gia.

Mỗi khi nhận được check của các bạn gởi đến, Thủ Quỹ Thắng sẽ thông báo trên diễn đàn và QNT Tố sẽ update trên Website HNB.

BTC / HNB
2019