Danh Sách – Đi Cruise ĐH 10

By • Mar 15th, 2017 • Category: Đại Hội 10

DANH SÁCH ĐI CRUISE
ĐẠI HỘI 10

* Xin vui lòng vào Tin Tức-ĐH 10 để biết thêm chi tiết của chuyến đi và hướng dẫn ghi danh.

*Lưu ý: Khác với thời gian đầu tiên với việc ghi danh đi cruise, hiện tại giá biểu của các cabins thay đổi thường xuyên. Ngay trước khi ghi danh, các bạn có thể tham khảo giá cả với BTC/Cruise (qua VV Lưu).

Credits: Ghi danh theo groups, các bạn sẽ có 3 loại credits:

– On-Board-Credit (OBC): $50/cabin

– Costco Cash Card (CCC): ($45, $70, $120) /cabin tùy theo category.

– Tour Conductor Credit (TC): 8 cabins, 1 person free. Khi chia đều ra tương đương $50/cabin. Sẽ có thêm chi tiết sau nầy.

ĐÃ GHI DANH

[table id=1 /]
[table id=2 /]

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.