Tin Buồn: Vĩnh Biệt Cố NM2 Văng Công Lam Sơn

By • Aug 7th, 2020 • Category: Tin Buồn


===========================================================
NM2 Lưu Văn Mười posted một số hình ảnh của Văng Công Lam Sơn trên YouTube tại đường link dưới đây :


https://www.youtube.com/watch?v=ekDGQxRtH7A&feature=youtu.be

===========================================================

Vĩnh Biệt Bạn

Văng Công Lam Sơn, từ nay xin vĩnh biệt
Hình bóng bạn vẫn mãi mãi trong tôi
Nhân Mã hai từ đây thiếu một người
Rất kiên cường, xe lăn về họp mặt

Hội Ngộ Boston, hôm nao mới gặp
Giờ hung tin, bạn đã sớm lên đường
Về biển mẹ, bỏ cuộc sống đời thường
Hôm qua mới, hôm nay đà vĩnh biệt

Bạn đã đi vào cuối mùa Cô Vít
Sau mười ngày bị dịch bệnh lây lan
Bạn ra đi, nghe nói rất an nhàn
Trong nguyện cầu của anh em Nhân Mã

Văng Công Lam Sơn, bạn đi thanh thản nhá !
Cõi tạm này, rồi cũng phải trước sau
Chỉ xin hứa, nếu duyên gặp kiếp sau
Là Nhân Mã, muôn đời là Nhân Mã !

8/7/2020
Vô Chiêu Trần Ngọc Chiểu

=========================

TIỄN BIỆT

Nhân Mã Lam Sơn giã biệt đời,
Một mình khuya vắng sải ra khơi.
Tàu neo nửa kiếp đành dang dở,
Bến đậu trăm năm chịu nửa vời !
Bạn hữu muôn phương sầu vĩnh biệt,
Tình thân quyến thuộc khóc chia phôi;
Sơn đi,đã thấy trùng dương gọi,
Kẻ ở, chưa hay vận kiếp người.

NM2 Nguyễn Văn Trào.

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.