Hình Ảnh Lưu Niệm Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã

By • Feb 20th, 2017 • Category: Tin Tức & Sinh Hoạt Khóa 21

Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã tham Dự Đại Hội Hải quân VNCH Toàn Cầu
tại San Jose, June 3rd, 2017

 

Hình lưu niệm Mini Hội Ngộ & Cookout tại gia trang NM2 Nguyễn Bùi Thăng Long hôm June 4th, 2017

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.