ĐẠI HỘI 12TRANG CHÍNH – ĐẠI HỘI 12

(Ghi chú: Vì lý do dịch bịnh COVID-19, BTC đã quyết định ngưng việc tổ chức ĐH12)

Thư Ngỏ của Ban Tổ Chức

Chương Trình ĐẠI HỘI 12

ĐẠI HỘI 12 – Đã Ghi Danh Tham Dự

• Khách Sạn – ĐH12

Phương Tiện Di Chuyển

Uber – Hướng Dẫn

Chương Trình Du Lịch tại Địa Phương

Chương Trình Đêm Đại Hội và Dạ Vũ

Những Điều Cần Biết về ĐH12

Liên Lạc Ban Tổ Chức ĐH12