Những bài nằm trong mục ‘Đại Hội 10’

Tin Tức – Đại Hội 10

By • Mar 17th, 2017 • Mục: Đại Hội 10

Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã đang trang trọng chuẩn bị cho Đại Hội 10 “Kỷ Niệm 47 Năm Đệ Nhị Nhân Mã Ra Khơi – 20/3/1971”. Theo từng giai đoạn của việc tổ chức, nhiều tin tức cần thiết về ĐH sẽ được thường xuyên cập nhật ở đây. Mời các bạn và gia đình theo dõi và góp ý với BTC. Ngoài ra, BTC cũng biết trang ĐH 10 nầy vẫn còn chưa hoàn chỉnh, mong được lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn.Danh Sách – Đi Cruise ĐH 10

By • Mar 15th, 2017 • Mục: Đại Hội 10

Đây là danh sách các gia đình Đệ Nhị Nhân Mã đã ghi danh tham dự Đi CRUISE – “7-Night-Cruise Round Trip: Long Beach – Mexico” của Đại Hội 10. Ban Tổ Chức sẽ thường xuyên cập nhật danh sách này. [Xem tiếp……]