NHÂN MÃ HỘI NGỘ LẦN ĐẦU TẠI HOUSTON, TX 1999

Cuộc Hội Ngộ đầu tiên của đại gia đình Đệ Nhị Nhân Mã được gọi là Đại Hội I, được tổ chức vào tháng Bảy năm 1999 tại Houston , TX, Hoa Kỳ. Có 64 gia đình K21 từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Houston để tham dự. Tại cuộc hội ngộ lịch sử này, Hội Ái Hữu Cựu sĩ Quan Hải Quân Khóa 21 – Đệ Nhị Nhân Mã đã được thành lập và đã tồn tại đến nay được 23 năm.


Đại Gia Đình NM2 NGUYỄN ĐỨC LÝ Gồm 3 Thế Hệ.

Gia Đình NM2 TRẦN ĐĂNG BÉ

Gia Đình NM2 LÂM THANH KHIẾT

Gia Đình NM2 LÊ TẤT CHÁNH

Gia Đình NM2 TÔN HỮU TÀI

Gia Đình NM2 TRẦN VĂN QUANG

Đại Gia Đình NM2 TRỊNH ĐÌNH HƯNG

Gia Đình NM2 TRẦN NGỌC CHIỂU

Gia đình NM2 NGUYỄN VĂN LỰC

NM2 NGUYỄN VĂN LẬP

NM2 NGUYỄN VĂN DŨNG

NM2 NGUYỄN VĂN CÁCH

Gia Đình NM2 NGÔ QUANG NGHI

NM2 NGUYỄN NGỌC DZAO và ÁI NỮ

Gia Đình NM2 NGUYỄN MINH TÂM [Tâm Ểnh ]

NM2 NGÔ HƯƠNG

NM2 NGUYỄN HỮU THẮNG

NM2 NGUYỄN HOẠT

NM2 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC

NM2 MAI TỨ CƯỜNG và Hai Con

Gia Đình NM2 LÝ THUẦN KỲ

Gia Đình NM2 NGUYỄN CƯỜNG VIỆT

Gia Đình MN2 NGUYỄN BÙI THĂNG LONG

Gia Đình NM2 LƯU VĂN MƯỜI

NM2 LÊ VĂN PHÚ

Gia Đình NM2 LÂM TẤN KHƯƠNG

Gia Đình NM2 LÊ ĐĂNG BẢO

Gia Đình NM2 LÂM QUANG TIẾNG

Gia Đình NM2 HOÀNG TRỌNG CƯỜNG

NM2 HOÀNG CÔNG THÀNH

Gia Đình NM2 HUỲNH NGỌC XƯỚNG

Gia Đình NM2 HUỲNH HÙNG HOÀNG

NM2 ĐỖ NGỌC NHẪN

Gia Đình NM2 ĐINH VĂN KÍNH

NM2 DƯƠNG VĂN KHÔI

Gia Đình NM2 ĐẶNG DUY BẢO

Gia Đình NM2 CAO HỮU SÍU

Gia Đình NM2 ĐẶNG HỮU PHƯỚC

NM2 BÙI VĂN BỬU

Gia Đình NM2 BÙI SƠN

Gia Đình NM2 VÕ VĂN LỬU

Gia Đình NM2 BÙI KHẮC VI

Gia Đình NM2 VÕ VĂN THẮNG

Gia Đình NM2 VĨNH ĐẠI NAM

Gia Đình NM2 VŨ NGÔ MỸ

Gia Đình NM2 TRẦN VĂN TẬP

Gia Đình NM2 VÕ CAO SƠN

NM2 TRẦN VĂN NAM

NM2 TÔN THẤT DŨNG

NM2 TRẦN QUANG MINH

Gia Đình NM2 TRƯƠNG QUANG TIỆP

NM2 TRẦN DỤNG PHƯỚC

Gia Đình NM2 TRẦN BÁ SỮU

Gia Đình NM2 PHẠM VĂN TỐ

Gia Đình NM2 TRỊNH A

Gia Đình NM2 PHẠM VĂN ĐỐC

Gia Đình NM2 PHẠM MINH TÂM

Gia Đình NM2 PHÓ PHƯỚC HỒNG

NM2 NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Gia Đình NM2 PHAN CHÍ THIỆN

NM2 PHẠM ĐÌNH ĐỨC

NM2 HOÀNG TRỌNG TUẤN & ÁI NỮ

Hình ảnh các Hậu Duệ SQHQ/VNCH Khóa 21.Những nhi đồng K21, gồm các cô bé, cậu bé đã tham dự Đại Hội 1 năm 1999, nay đã trưởng thành và trở thành các luật sư, bác sĩ, chuyên viên kỹ thuật hay các sĩ quan ưu tú trong quân đội Hoa Kỳ, xứng đáng là những hậu duệ của các SQHQ/VNCH – Đệ Nhị Nhân Mã. 
LỜI KẾT

Nhìn lại hình ảnh số các Nhân Mã 2 (NM2) tham dự Đại Hội I năm 1999, chúng ta không khỏi ngậm ngùi thương tiếc cho những cánh hải âu Nhân Mã đã lìa đàn. Tất cả chỉ còn lại ở đây là kỷ niệm khó quên.