LIÊN LẠC K21

Website “Khóa 21 – Đệ Nhị Nhân Mã” được quản trị bởi Ban Kỹ Thuật (BKT), trực thuộc vào Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Hải Quân VNCH Khóa 21 Nha Trang.

Email của BKT:   sqhq21@gmail.com hoặc nhatrangxua71@gmail.com
Gia Đình Đệ II Nhân Mã có 3 diễn đàn như dưới đây, để các thành viên liên lạc và chia sẻ những thông tin liên quan đến cuộc sống chung quanh chúng ta.  Muốn tham gia vào các diễn đàn này, các bạn phải ghi danh tham gia, bằng cách gởi email về Ban Kỹ Thuật (BKT) Website Khóa 21.

I_DIỄN ĐÀN KHÓA 21 – ĐỆ NHỊ NHÂN MÃ

Diễn Đàn K21 là diễn đàn chính thức của Khóa 21 – Đệ Nhị Nhân Mã, gồm hơn 100 thành viên tham gia, dùng phương tiện của Google Groups.  Đây là nhịp cầu nối kết các thành viên của Hội Ái Hữu Cựu SQHQ/K21/NT lại với nhau, nhằm chia sẻ những thông tin liên quan tới các sinh hoạt của khóa 21.  Chủ trương của diễn đàn này giới hạn vào những vấn đề liên quan đến các sinh hoạt của K21 trên toàn cầu.

Muốn gởi một email đến DIỄN ĐÀN KHÓA 21, thì dùng địa chỉ email dưới đây:

sqhq21@googlegroups.com

Muốn đọc email của các thành viên khác, kể cả email của mình gởi đến diễn đàn thì dùng link dưới đây để vào website của diễn đàn.  Bạn cần phải LOGIN với email và Password của bạn, nếu email của bạn không phải là GMAIL.

https://groups.google.com/d/forum/sqhq21

II_DIỄN ĐÀN “QUÁN CÀ PHÊ HỒNG”

Chào đón bạn đến với diễn đàn có tên “QUÁN CÀ PHÊ HỒNG”.  Đây là quán cà phê online để hồi tưởng về quán cà phê năm xưa mang tên Cà Phê Hồng Hồng, nơi chúng ta đã ngồi hàng giờ mỗi sáng Chủ Nhật khi đi bờ ra thành Phố Nha Trang, cách đây hơn 45 năm.  Mời các bạn nâng ly cà phê nóng và nghe Lệ Thu hát “Mùa Thu Chết” hay tản mạn với bè bạn K21 hiện diện trong quán.  Chủ trương của diễn đàn này không có hạn chế vào vấn đề nào.  Các bạn có thể chia sẻ những thông tin về Chính Trị, Văn Hóa, Xã Hội liên quan đến cuộc sống quanh ta.

Muốn gởi một email đến Diễn Đàn QUÁN CÀ PHÊ HỒNG, thì dùng địa chỉ email dưới đây:

caphehong@googlegroups.com

Muốn đọc email của các thành viên khác, kể cả email của mình gởi đến diễn đàn thì dùng link dưới đây để vào website của diễn đàn.  Bạn cần phải LOGIN với email và Password của bạn, nếu email của bạn không phải là GMAIL.

https://groups.google.com/d/forum/caphehong

III_DIỄN ĐÀN TUXI (2C)

Diễn đàn TUXI (2C) dành cho những ai ham dzui, thích “MÙA HÈ” và cần sự mát mẻ.  Đặc biệt, diễn đàn này có Rạp Chiếu Phim miễn phí cho ai cần rửa mắt, do Ông Tây Nhà Đèn điều hành.
Muốn gởi một email đến Diễn Đàn TUXI (2C), thì dùng địa chỉ email dưới đây:

diendan-tuxi@googlegroups.com

Muốn đọc email của các thành viên khác, kể cả email của mình gởi đến diễn đàn thì dùng link dưới đây để vào website của diễn đàn.  Bạn cần phải LOGIN với email và Password của bạn, nếu email của bạn không phải là GMAIL.

https://groups.google.com/d/forum/diendan-tuxi