Chương Trình Du Lịch Tại Địa Phương


DU LỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG – ĐẠI HỘI 12

 

Chương trình du lịch địa phương vào ngày Chủ Nhật 3/20/2022 được hoạch định như sau:

 1. 09:00 am: Các bạn tham dự du lịch địa phương sẽ tụ tập ở lobby của hotel.
 2. 09:30 am: Tour bus rời khoỉ hotel để đi đến 17-mile drive ở Carmel
 3. 11:00 am: Bắt đầu đi vào 17-mile drive. BTC dự định sẽ ngừng lại ở ba (3) nơi tháng cảnh (trong 10 thắng cảnh cuả 17 mile drive)

  GhiChú:

  • Tuỳ theo số người tham dự cuộc du lịch địa phương này, BTC có thể sẽ dàn xếp  để ngừng lại nhiều chỗ thắng cảnh hơn thay vì chỉ có 3 ch.
  • Khi gần đến ngày du lịch ở địa phương, BTC sẽ hỏi các bạn tham dự sẽ chọn món ăn gì cho bữa trưa ở Point Lobos. Thí dụ, bánh mì thịt nguội, xôi, pate chaude v.v…
 4. 12:30 pm: Rời khỏi 17-mile drive để đi đến Point Lobos, the California State Park Reserve.
 5. 01:00 pm: Ăn trưa tại Point Lobos. Chụp hình chung tất cả mọi người.
 6. 01:00 pm – 03:30 pm: Đi bộ và leo đồi như: Bird Island Trail của China Cove, coi những cây Monterey cypress cuả Cypress Grove Trail, Sea Lion Point
 7. 4:00pm-5:30pm: Rời khỏi Point Lobos để về khu Việt Nam Town ở Grand Century ăn tối.
 8. 8:30pm: Tour bus đưa mọi người về lại hotel.

Xin đọc hai link sau đây để có thêm chi tiết: