HÌNH ẢNH TÀI LIỆU K21

Kỷ Yếu Khóa 21 được thực hiện năm 2001 để chào mừng Đại Hội Kỳ II tại Orlando, Florida đồng thời kỷ niệm 30 NĂM NHÂN MÃ RA KHƠI (1971-2001).

Bằng Tốt Nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân V.N.C.H.

NGHI ĐỊNH THĂNG CẤP TRUNG ÚY THỰC THỤ CHO KHÓA 21

Cặp lon Trung Úy dược NM2 TÔN THẤT DŨNG cất giữ trên 45 năm như một kỷ vật thời hải nghiệp. (Hình do NM2 HUỲNH SANH cung cấp ).