Những bài nằm trong mục ‘TIN VUI & TIN BUỒN’

Tin Buồn: Cố NM2 PHAN VĂN LÂN Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • May 30th, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Phan Văn Lân đã vĩnh viễn ra khơi ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Long Xuyên, Việt Nam, hưởng thọ 70 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng gia đình người quá cố và tang quyến. ….(Xem tiếp)Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh HQ/VNCH qua đời.

By • May 6th, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn, Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn, vị tư lịnh đáng kính của quân chủng HQ/VNCH vừa qua đời ngày 2 tháng 5 năm 2019 tại San Jose, California ……(Xem tiếp)Tin Buồn: Thứ Nam Của NM2 Nguyễn Văn Việt Qua Đời

By • Mar 21st, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: thứ nam của NM2 Nguyễn Văn Việt vừa đột ngột qua đời, ngày 19 tháng 3 năm 2019 tại Saint Peterberg, Florida, hưởng dương 40 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Nguyễn Văn Việt và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu NM2 Huỳnh Châu Công qua đời

By • Mar 21st, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc mẫu NM2 Huỳnh Châu công vừa tạ thế ngày 25 tháng 2 năm 2019 tại Vancouver, WA, hưởng thọ 91 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Huỳnh Công Công và tang quyến. ….(Xem tiếp)Cố NM2 Nguyễn Ngọc Mục Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Mar 21st, 2019 • Mục: Tin Buồn


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Cố NM2 Nguyễn Ngọc Mục đã vĩnh viễn ra khơi ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại thị Trấn XỊA, Thừa Thiên, Huế, hưởng thọ 72 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng các con anh Mục và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Nguyễn Văn Hiền Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Jan 31st, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 NguyễN Văn Hiền đã vĩnh viễn ra khơi ngày 29 tháng 1 năm 2019 tại Denver, Colorado, hưởng thọ 70 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng chị Hiền và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu NM2 Huỳnh Ngọc Xướng Được Chúa Gọi Về

By • Jan 19th, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc mẫu NM2 Huỳnh Ngọc Xướng vừa được Chúa gọi về ngày 17 tháng 1 năm 2019 tại Houston, TX, hưởng thọ 87 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Xướng và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Thân Mẫu NM2 Bùi Văn Bửu Qua Đời tại Long An, Việt Nam

By • Jan 19th, 2019 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: thân mẫu NM2 Bùi Văn Bửu vừa qua đời ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại Long An, Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Bửu và tang quyến. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Thân Mẫu NM2 Võ Cao Sơn Qua Đời tại San Jose, CA

By • Nov 15th, 2018 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: thân mẫu NM2 võ Cao Sơn vừa qua đời ngày 12 tháng 11 năm 2018 tại San Jose, CA, hưởng thọ 98 tuổi . Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Sơn và tang quyến. Các bạn K21 tại San Jose, CA sẽ đại diện K21 tùy nghi thăm viếng và phân ưu cùng tang quyến.
….(Xem tiếp)Tin Vui: Hình Ảnh Đám Cưới NM2 Lâm Văn Do

By • Oct 30th, 2018 • Mục: Tin Vui, TIN VUI & TIN BUỒN


Đám cưới anh Lâm văn Do và Chị Tính vừa diễn ra ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại nhà hàng Kim Cương, Sài Gòn. Đến chung vui cho đôi tân hôn có bè bạn K21 gồm vợ chồng Trần Trọng An, Phan Văn Lân, Phan Văn Bắc, Trần Kim Ngọc, Nguyễn Tấn Hà….(xem tiếp)