Tin Buồn: Cố NM2 PHAN VĂN LÂN Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • May 30th, 2019 • Category: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒNVài Dòng Thông Tin Về Cố Nhân Mã 2 PHAN VĂN LÂN


Phan Văn Lân sinh 1949, tại thành phố Long Xuyên, trước đây thuộc tỉnh An Giang.
Lân theo học trường trung học Thoại Ngọc Hầu cùng trường với NM2 Nguyễn Hữu Thắng tai Long Xuyên.

Năm 1969, anh gia nhập Hải Quân thuộc tài nguyên SQHQ/K21, thuộc Trung Đội 1 – Cơ Khí.

Sau ngày mất nước, anh trở về Long Xuyên, làm nghề cắt kiếng để sinh sống. Vợ anh đã qua đời nhiều năm trước đây . Các con anh đã có gia đình và anh đã có cháu nội. Ngày 25 tháng 5 năm 2019, anh đã bị đột quỵ và qua đời tại Long Xuyên. Sự đột ngột ra đi của anh đã để lại bao thương tiếc của gia đình và bằng hữu trong đó có các bạn cùng khóa K21 – Đệ Nhị Nhân Mã.

Các bài đã đưa lên

Comments are closed.