Những bài nằm trong mục ‘Tin Buồn’

Tin Buồn: NM2 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Nov 26th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 24 tháng 11, năm 2023 tại Texas, USA (xem tiêp……..)Tin Buồn: NM2 ĐINH SÁO Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Oct 4th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 ĐINH SÁO, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 30 tháng 9, năm 2023 tại Stockton, California, USA (xem tiêp……..)Tin Buồn : Nhạc Phụ NM2 LƯU VĂN MƯỜI Vừa Qua Đời

By • Sep 6th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc phụ NM2 Lưu Văn Mười đã qua đời ngày 3 tháng 9 năm 2023 từ Palm Bay, Florida, USA thượng thọ 93 tuổi. (xem tiêp……..)Tin Buồn : Nhạc Mẫu NM2 TRẦN VĂN VIỆT Vừa Qua Đời

By • Aug 15th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc mẫu NM2 Trần Văn Việt đã qua đời ngày 24 tháng 7 năm 2023 từ California, USA thượng thọ 99 tuổi. (xem tiêp……..)Tin Buồn: NM2 VĂN CÔNG QUÂN Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Mar 29th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 VĂN CÔNG QUÂN, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 26 tháng 3, năm 2023 tại Toronto, Ontario, Canada (xem tiêp……..)Tin Buồn : Nhạc Mẫu NM2 Nguyễn Kỷ Lăng Qua Đời

By • Dec 7th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc mẫu NM2 Nguyễn Kỷ Lăng đã qua đời ngày 05 tháng 12 năm 2022 từ Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Nguyễn Hoài Hùng đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Oct 30th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Nguyễn Hoài Hùng đã vĩnh viễn ra khơi ngày 27 tháng 10 năm 2022 từ Nam California, USA, hưởng thọ 71 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Cao Trọng Thẫm Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Apr 13th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Cao Trọng ThẫM đã vĩnh viễn ra khơi ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại Paramount, Nam California, hưởng thọ 74 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Trần Văn Bình đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Mar 13th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Trần Văn Bình đã vĩnh viễn ra khơi ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Renton, Washington, hưởng thọ 74 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Trần Trọng An đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Aug 9th, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Trần Trọng An đã vĩnh viễn ra khơi ngày 9 tháng 8 năm 2021 tại Sài Gòn,,, hưởng thọ 72 tuổi …. ….(Xem tiếp)