Những bài nằm trong mục ‘Tin Buồn’

Tin Buồn : Nhạc Phụ NM2 LƯU VĂN MƯỜI Vừa Qua Đời

By • Sep 6th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc phụ NM2 Lưu Văn Mười đã qua đời ngày 3 tháng 9 năm 2023 từ Palm Bay, Florida, USA thượng thọ 93 tuổi. (xem tiêp……..)Tin Buồn : Nhạc Mẫu NM2 TRẦN VĂN VIỆT Vừa Qua Đời

By • Aug 15th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN

Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: nhạc mẫu NM2 Trần Văn Việt đã qua đời ngày 24 tháng 7 năm 2023 từ California, USA thượng thọ 99 tuổi. (xem tiêp……..)Tin Buồn: NM2 VĂN CÔNG QUÂN Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Mar 29th, 2023 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo tin buồn đến các bạn toàn khóa K21, Nhân Mã 2 VĂN CÔNG QUÂN, một cánh hải âu đã vĩnh viễn lìa đàn K21 vào ngày 26 tháng 3, năm 2023 tại Toronto, Ontario, Canada (xem tiêp……..)Tin Buồn : Nhạc Mẫu NM2 Nguyễn Kỷ Lăng Qua Đời

By • Dec 7th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc mẫu NM2 Nguyễn Kỷ Lăng đã qua đời ngày 05 tháng 12 năm 2022 từ Việt Nam, hưởng thọ 97 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Nguyễn Hoài Hùng đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Oct 30th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Nguyễn Hoài Hùng đã vĩnh viễn ra khơi ngày 27 tháng 10 năm 2022 từ Nam California, USA, hưởng thọ 71 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Cao Trọng Thẫm Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Apr 13th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Cao Trọng ThẫM đã vĩnh viễn ra khơi ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại Paramount, Nam California, hưởng thọ 74 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Trần Văn Bình đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Mar 13th, 2022 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Trần Văn Bình đã vĩnh viễn ra khơi ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Renton, Washington, hưởng thọ 74 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: NM2 Trần Trọng An đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Aug 9th, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Trần Trọng An đã vĩnh viễn ra khơi ngày 9 tháng 8 năm 2021 tại Sài Gòn,,, hưởng thọ 72 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Cố NM2 PHAN QUỐC TRINH Đã Vĩnh Viễn Ra Khơi

By • Jun 21st, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: NM2 Phan Quốc Trinh đã vĩnh viễn ra khơi ngày 19 tháng 06 năm 2021 từ Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 75 tuổi …. ….(Xem tiếp)Tin Buồn: Nhạc Mẫu NM2 NGÔ QUANG NGHI Vừa Qua Đời

By • Jun 18th, 2021 • Mục: Tin Buồn, TIN VUI & TIN BUỒN


Thông báo đến các bạn K21 tin buồn: Nhạc Mẫu NM2 Ngô Quang Nghi vừa qua đời ngày 15 tháng 06 năm 2021 tại California, USA. Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã thành thật chia buồn cùng anh chị Ngô Quang Nghi và tang quyến. ….(Xem tiếp)