Trần Ngọc Chiểu | Thơ : ĐINH SÁO Ra Khơi

By • Oct 5th, 2023 • Category: THƠ & VĂN K21

         

        ĐINH SÁO RA KHƠI

        Rồi thì Đinh Sáo cũng ra khơi
        Có nói gì đây vẫn cạn lời
        Thôi anh đi trước, bình an nhá
        Một chuyến Hải hành, lần cuối thôi !

        Đã sống đến nay, đủ tuổi đời
        Còn lại tháng ngày, bonus thôi!
        Giấc mơ hồ hải, thôi khép lại
        Về với quê nhà, mẹ biển khơi

        Vĩnh biệt anh nhé Đinh Sáo ơi
        Tiễn anh lần cuối, chỉ một lời
        Sinh ký tử quy, ai cũng vậy
        Người trước, kẻ sau, lần lượt thôi !

        Hăm mốt giờ đây thiếu một người
        Nhân Mã thêm kẻ bỏ cuộc chơi
        Vợ con anh mất bờ vai dựa
        Chúng tôi lặng buồn, Đinh Sáo ơi !

        10/4/2023

        VoChieu
        Trần Ngọc Chiểu


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.